รถเช่าระยะยาว ติดต่อรถเช่าระยะยาว 090-6384888

รถเช่าระยะยาว สำหรับลูกค้าองค์กร | ECOCAR Rental

รถเช่าระยะยาว คือ การให้บริการเช่ารถยนต์ระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี โดยทั่วไปมักจะเป็นการเช่ารถยนต์สำหรับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการใช้รถยนต์ในระยะยาวหลายปี การให้บริการรถเช่าระยะยาวนั้น เป็นการจัดหายานพาหนะในองค์กรซึ่งจะใช้งานแบบระยะยาว ซึงจะเป็นการลดภาระงานในการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กรได้ดี รวมถึงการได้สิทธิประโยชน์ทางด้าน การบัญชี และการเงินในการนำค่าเช่ารถยนต์ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อีกด้วย

ลักษณะการให้บริการรถเช่าระยะยาวของเรา

ECOCAR เราเป็นผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาว (Fleet management) สำหรับลูกค้าองค์กร  ซึ่งเป็นลักษณะเป็นการเช่ารถยนต์สำหรับการดำเนินการ (Operating Lease) ซึ่งช่วยลดภาระงานในการจัดการรถยนต์ภายในองค์กร โดยให้มืออาชีพด้านรถยนต์อย่างเรามาดูแลแทน  ซึ่งลูกค้าองค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจ่ายค่าเช่ารถยนต์แบบคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า ด้วยอายุสัญญา 3-5 ปี  โดยเราให้บริการรถเช่าระยะยาวสำหรับลูกค้าองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ขอบเขตการให้บริการด้านรถยนต์ระยะยาวแบบครบวงจร

เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาเช่ารถยนต์แบบระยะยาวกับเราแล้ว ในด้านบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีหลายสิ่งที่เราทุ่มเทเพื่อสร้างการบริการให้ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ได้แก่
1.การวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์(Preventive Main)
รถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องการดูแลเช่นเดียวกับเครื่องมือ เครื่องจักรชนิดอื่นๆ เพื่อให้การใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะดุดในระหว่างการใช้งาน ซึ่ง ECOCAR เรามีแผนการบำรุงรักษาทั้งปัจจัยด้านระยะเวลาและระยะของรถยนต์ที่ใช้งาน ซึ่งเปรียบเสมือนเลขาที่คอยเตือนท่าน เมื่อรถยนต์ใกล้ถึงเวลาซ่อมบำรุง และเราจะทำการนัดหมายตรวจสอบศูนย์บริการใกล้กับหน่อยงานของท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
2.ประกันภัยสำหรับรถเช่าระยะยาว (Insurance)
การทำประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่ ECOCAR เรามีระบบการแจ้งเตือนการต่อประกันภัยล่วงหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถอุ่นใจ และมั่นใจทุกครั้งที่ใช้งานรถเช่าระยะยาวกับ ECOCAR ของเรา
3.การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (Registration)
ที่ ECOCAR เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี โดย ECOCAR เราให้บริการดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลหรือลงมือทำเองเลย เช่นเดียวกับการต่อประกันภัย เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา
4.บริการรถยนต์ทดแทน(Replacement fleet) สำหรับการเช่ารถยนต์ระยะยาว
ด้วยนโยบายการส่งมอบรถยนต์ทดแทนให้กับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้การใช้งานรถยนต์ไม่สะดุด เราให้ความสำคัญกับรถแทนซึ่งเป็นอีกบริการหลังการขายของเรา เพราะเป็นธรรมชาติของรถยนต์ที่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือต้องเข้าซ่อม เนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนั้น ECOCAR จึงได้จัดเตรียมรถทดแทนจำนวนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนรถยนต์ที่ให้เช่าระยะยาว เพื่อให้สามารถจัดเตรียมรถทดแทนให้ลูกค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับรถทดแทนที่ ECOCAR เราจัดเตรียมไว้ให้ เป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพและรุ่นรถยนต์ แบบเดียวกับรถยนต์คันเดิมที่ใช้งานอยู่

รถเช่าระยะยาว บริการรถทดแทน 24 ชั่วโมง

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 524,993