การสร้างแบรนด์รถเช่า

คิดการใหญ่ ต้องคิดสร้างแบรนด์

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันใด การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภคก็เฉกเช่นเดียวกัน เพราะการสร้างความทรงจำให้ประจักษ์ แก่สายตาของลูกค้า ที่จะให้นึกถึงตรายี่ห้อของสินค้าหรือบริการของเรา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะกว่าตราสินค้านั้นๆจะเป็นที่รู้จัก ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกันกับการสร้างแบรนด์รถเช่า ECOCAR ของเรา ซึ่งเราเป็นผู้เข้ามาเล่นใหม่ในสนามรบของตลาดรถเช่า ซึ่งถือว่ามีการแข่งขันที่รุนแรง ท่ามกลางน่านน้ำที่แดงฉาด ในตลาดมีผู้ประกอบการรถเช่ามากกว่า 1,000 ราย ในประเทศไทยของเรา การเริ่มต้นคิดสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าที่ต้องการเช่ารถยนต์ จึงเป็นสิ่งท้าทายแรกที่เราจะต้องฝ่าฟันและมุ่งมั่นทำให้สำเร็จ  ซึ่งเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5 ปี เราจะมีลูกค้าที่พูดถึงแบรนด์รถเช่า ECOCAR ของเราอย่างกว้างขวางในอนาคต นั่นคือสิ่งที่เราได้วาดฝันไว้ ซึ่งเรานะได้นำเรื่องราวและแนวทางในการสร้างแบรนด์มาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่านในโอกาสนี้

แบรนด์คืออะไร

ECOCAR แบรนด์รถเช่าของคนไทย

ก่อนที่เราจะสร้างแบรนด์ เรามาดูนิยามกันก่อนว่าแท้จริงแล้ว แบรนด์คืออะไรกันแน่ แบรนด์หรือตราสินค้า คือ รูปแบบของภาพพจน์และแนวความคิด ในรูปอัตลักษณ์ คำขวัญ และผลงานออกแบบ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเป็นข้อมูลเชิงมโนธรรม ที่แสดงออกทางรูปธรรมด้วยสัญลักษณ์ ที่สื่อถึงบริษัท สินค้า บริการ หรือกลุ่มผู้ขาย ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน การสร้างตราสินค้า ให้เป็นที่จดจำของลูกค้า เกิดขึ้นได้จากการโฆษณา การบอกต่อ การออกแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ในปัจจุบัน การสร้างตราสินค้า กลายมาเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรม และปรัชญาการออกแบบ ตราสินค้า ประกอบด้วย ชื่อตราสินค้า (Brand name) หรือ (ชื่อ)ยี่ห้อ (จีน: 字號; พินอิน: zìhào, แต้จิ๋ว: หยี่ห่อ) คือส่วนที่สามารถอ่านออกเสียงได้ และ เครื่องหมายตราสินค้า (Brandmark) คือส่วนที่ไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ แต่สามารถจดจำได้ อาทิสัญลักษณ์ รูปแบบ สีสัน ตัวอักษรประดิษฐ์ เสียง เป็นต้น หากเป็นภาพสัญลักษณ์อย่างเดียว ส่วนนี้อาจเรียกว่าเป็นตราเครื่องหมาย (Logo) ได้เช่นกัน  (ที่มา Wikipidia ) นอกจากนี้ Brand - แบรนด์ ไม่ใช่แค่เพียงชื่อสินค้า ไม่ใช่แค่เพียง Logo ไม่ใช่แค่เพียงโฆษณา และไม่ใช่แค่รูปแบบของตัวบรรจุภัณฑ์เท่านั้น ความหมายของ แบรนด์ จาก ผู้รู้ทางโฆษณา Mr. Jack Trout กล่าวไว้ว่า ตราสินค้า หรือ Brand -แบรนด์ คือความรู้สึก หรือ ความประทับใจโดยรวมต่อสินค้ายี่ห้อนั้นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภค ทั้งจากการโฆษณา ประสบการณ์การใช้สินค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร และบุคลากรจากสินค้าและการบริการ รวมถึง ประสบการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ Brand - แบรนด์ นั้น

การสร้างแบรนด์ คืออะไร

การสร้างแบรนด์คือกระบวนการสร้าง ชื่อเสียง ชื่อเสียงสำคัญมากเป็นที่มาของความไว้วางใจ (Trust) เป็นที่มาของเครดิต เป็นสิ่งที่บอกถึงอดีตและกำหนดอนาคต ฉะนั้นแบรนด์คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ  เราจะเห็นว่าแบรนด์ดังๆระดับโลก เช่น Coca Cola เมื่อแบรนด์ติดลมเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก จะส่งผลให้แบรนด์นั้นมีมูลค่าอย่างมาก นั่นคือเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ ซึ่งเหล่านักการตลาดของแต่ละองค์กร จะต้องเป็นผู้นำและช่วยเหลือให้แบรนด์ขององค์กร มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ทำไมจึงต้องสร้างแบรนด์

ทำไมต้องสร้างแบรนด์

หากแบรนด์เปรียบเสมือนชื่อเสียง เราจะเห็นว่าคนที่มีชื่อเสียง เมื่อทำอะไรก็เป็นที่สนใจของผู้คน และมีคนพูดถึงตลอด  นั่นส่งผลต่อรายได้ที่คนมีชื่อเสียงเหล่านั้นได้รับจากการทำงาน  เช่นเดียวกันกับแบรนด์สินค้าที่เราสร้างขึ้น หากแบรนด์ของเราเป็นที่รู้จัก ก็ย่อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรของเราได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเหตุผลที่เราต้องสร้างแบรนด์คือ แบรนด์สามารถผลักราคาที่เคยขายอยู่ให้สูงขึ้น รวมทั้งจะทำให้สินค้าธรรมดากลายเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ดังนั้นหากเราสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า จะเกิดประโยชน์ ดังนี้
1.การสร้างแบรนด์ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเรา
2.การสร้างแบรนด์ จะสร้างความแตกต่างระหว่างสินค้าของเรากับคู่แข่ง
3.การสร้างแบรนด์ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าจดจำเราได้ง่ายขึ้น
4.การสร้างแบรนด์ เป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีมูลค่าขององค์กร
5.การสร้างแบรนด์ ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลไปยังลูกค้าได้ง่ายขึ้น

สร้างคุณภาพ ก่อนสร้างแบรนด์

แน่นอนว่าเราอยากให้ลูกค้าพูดถึงแบรนด์ของเราในมุมที่ดี เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ หรือมีบริการที่ยอดเยี่ยม หรือการบริการที่รวดเร็ว เป็นต้น ดังนั้นคุณภาพของสินค้าหรือการบริการจึงมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ ซึ่งตรงจุดนี้เราต้องให้ความสำคัญควบคู่กับการสร้างแบรนด์ด้วย ซึ่งมีแนวทางในการสร้างคุณภาพ ดังนี้
1.สร้างสินค้าที่ดี ก่อนการสร้างแบรนด์
2.สร้างการบริการที่ดี ก่อนการสร้างแบรนด์
3.สร้างการบริการที่รวดเร็ว ก่อนการสร้างแบรนด์
4.สร้างคนที่มีคุณภาพ ก่อนการสร้างแบรนด์
5.สร้างระบบที่มีคุณภาพ ก่อนการสร้างแบรนด์
เหตุผลที่จะต้องสร้างคุณภาพก่อนการสร้างแบรนด์ เพราะจะเป็นการวางทิศทางหรือวิสัยทัศน์ให้กับแบรนด์ ซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือชื่อเสียงของแบรนด์ที่ออกมาในทางที่ดี ตรงกันข้ามหากสินค้าของเราไม่ดี ถึงมีแบรนด์ ก็เปล่าประโยชน์

สีกับการสร้างแบรนด์

คนมีสี แบรนด์ก็มีสีเหมือนกัน  หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งคือการเลือกสี ในทุกๆสีนั้นล้วนมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน การเลือกสีหรือการจับคู่สีเพื่อแบรนด์ของคุณนั้น คุณจำเป็นต้องนำมันมาเลือกใช้และใส่ลงไปในแบรนด์ของคุณ เพราะสีจะทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกบางอย่างที่มีต่อตราสินค้า ดังนั้นจึงเป็น สิ่งสำคัญมากในการเลือกสีที่จะแสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Case Study ที่เห็นชัดเจน และใกล้ตัวมากๆ ก็คือ ตลาดของรถเช่า ที่นับวันจะมีสีสันออกมามากมายเหลือเกิน เริ่มต้นจากเจ้าแรกๆ ในเรื่องพลังของสี อย่าง “พลังแดง” ของเอวิส, สีเหลืองอย่างเฮิรทซ์  สีเขียว ECOCAR  ซึ่งหลังจากนั้นก็มีองค์กรที่ทำตามกันมาเช่น สีน้ำเงินอย่าง Thai rent a car , สีม่วง อย่าง Bizcar เป็นต้น นี่แหละ!!! แสดงให้เห็นว่าองค์กรใหญ่ๆ และมั่นคงอย่างรถเช่าต่างๆ ที่ระดมให้ความสำคัญในเรื่องของสีสัน เพราะเป็นสิ่งที่สามารถสื่อสารได้ ชัดเจน เข้าใจง่ายที่สุด (Single Minded) ฉะนั้น คุณรู้แล้วใช่มั้ยล่ะว่า แบรนด์คุณจะต้องใช้สีอะไร….???
ผลการวิจัยต่างประเทศเปิดเผยว่าคนทั่วไปจะตัดสินใจจากจิตใต้สำนึก (Subconscious judgment) เกี่ยวกับ คน, สภาพแวดล้อม หรือสินค้า ภายในเวลา 90 วินาทีของการเริ่มต้นการดู และระหว่าง 62% ถึง 90% ของการตัดสินใจนัั้นจะอยู่บนพื้นฐานของสีเพียงอย่างเดียว

ทำไมต้องเป็นเรื่องสี….???

ผมจะถามง่ายๆ ให้ตอบในใจนะครับว่า แบรนด์ที่ผมพูดนั้นคือแบรนด์อะไร

ค่ายมือถือสีฟ้า…..??? ร้านกาแฟสีเขียว…..??? แบรนด์น้ำดำสีแดง….??? สายการบินสีม่วง….???

คงจะตอบถูกกันถ้วนหน้าแน่ๆ ฉะนั้นหากคุณเป็นเจ้าของสีหนึ่งในอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ สีของคุณนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ มันสามารถแสดงภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสีแบรนด์แล้ว ถ้าคุณขายสินค้าชนิดหนึ่ง สีบนบรรจุภัณฑ์ของคุณก็จะโดดเด่นจากคู่แข่งขันใน Shelf สีเองนั้นจะเป็นที่รู้จักและจดจำในสื่อส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมทั้งร้าน โลโก้ นามบัตร หัวจดหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย

แล้วจะเริ่มกันอย่างไรดีล่ะเนี่ย….???

มีเครื่องมือหนึ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถช่วยเลือกสีได้เรียกว่า Cymbolism มันมาจากคำว่า Color+Symbolism คือแบบสำรวจของสมาคมสีด้วย Keyword เช่น Hot ก็คือสีแดง, Warm ก็คือสีส้ม, Cold ก็คือสีน้ำเงิน เป็นต้น ซึ่งคุณจะต้องเลือกสีที่รู้สึกดีที่สุดเป็นตัวแทนของแบรนด์คุณ เพื่อช่วยให้คุณเลือกสีได้เหมาะสมสำหรับตราสินค้าของคุณ ผมได้รวบรวมผลจากการ Cymbolism แบบพื้นฐานทั่วไปเบื้องต้น ซึ่งสามารถไปปรับใช้ได้ และนอกจาก นี้ยังมีตัวอย่างของโลโก้ที่ใช้สีแต่ละสีมาเป็น Guideline

สีกับการสร้างแบรนด์

 

(ดูภาพประกอบ) คำที่อยู่บนตารางเหล่านี้เป็นตัวแทนความรู้สึกความหมายที่เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ ซึ่งคำนั้นๆ จะเป็นความรู้สึกเบื้องต้นของคนทั่วไป ที่มีต่อสีต่างๆ มันเป็นสิ่งที่ดีที่บอกถึงความรู้สึกของแบรนด์เราได้ชัดเจนด้วย Keyword และความรู้สึกว่าสีหนึ่งๆนั้น มีความหมายว่าอย่างไร

จุดที่สำคัญที่สุดที่จะต้องพิจารณาซึ่งขาดเสียไม่ได้คือ สีคู่แข่งหลักของคุณ สีของคู่แข่งหลักๆของคุณ หากคุณเป็นคนแรกในตลาดใหม่หรือเรียกว่า Blue Ocean ในวงการธุรกิจ คุณจะต้องเลือกอย่างพิถีพิถัน และเลือกสีที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์และบุคลิกภาพของคุณ แต่หากว่าคุณมาเป็นที่สองในตลาด สิ่งแรกที่ต้องดำเนินการ แทนการเลือกสีเดียวกันหรือคล้ายกันจากคู่แข่ง ให้เลือกตรงข้าม เช่น เลือกสีฟ้าถ้าหากคู่แข่งของคุณมีสีแดง, เลือกสีม่วงถ้าพวกเขาใช้สีเหลือง เป็นต้น จุดแข็งของแบรนด์นั้นอยู่ที่ความสามารถที่จะโดดเด่น หรือแตกต่าง การเลือกสีเดียวกันกับที่ของคู่แข่งหลัก จะทำให้คุณเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ (Me-too product) แต่คุณต้องการที่จะแยกตัวเองจากคู่แข่งขัน คุณต้องต้องแสดงความ แตกต่างให้ได้

สร้างบุคลิกให้แบรนด์

บุคลิกของบุคคล ถือเป็นสิ่งที่ได้สรุปภาพรวมความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ ในการสร้างแบรนด์ก็เช่นเดียวกัน เราจะต้องกำหนดแนวทางที่อยากจะให้แบรนด์ของเราเป็น  นั่นก็คือ การนั่งคิดภาพของแบรนด์เราที่อยากจะเห็น แล้วจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามภาพนั้นๆ
ในส่วนของ ECOCAR เราอยากให้ลูกค้าพูดถึงเราในการเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ และเชื่อมั่นในการมาเช่ารถยนต์กับเราทุกครั้ง รวมทั้งการสร้างความรู้สึกการเป็นเพื่อนไปตลอดการเดินทางของลูกค้า นั่นคือภาพที่เราวาดฝันไว้ ซึ่งในขั้นตอนของการปฏิบัติ เราจะนำมาเล่าในบทความครั้งต่อไป
เริ่มต้นที่ Logo ของเรา
แบรนด์ ECOCAR หมายถึง รถเช่าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สีที่เราใช้ในการสร้างแบรนด์คือ สีเขียว บ่งบอกถึงความเป็นมิตรกับธรรมชาติและความรุ่งเรือง เติบโตในการดำเนินธุรกิจรถเช่า

การสื่อสารแบรนด์

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เราจะต้องมีการสื่อสารแบรนด์ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ไปยังลูกค้า ซึ่งตัวอย่างของ รถเช่า ECOCAR ที่เราใช้ในการสื่อสารแบรนด์ ดังนี้
1.เราเริ่มต้นที่การใช้สีเขียวสำหรับพื้นของเว็บไซต์ ซึ่งทำให้มองเห็นแล้วรู้สึกเย็นสบายตา การสร้างเมนูให้เป็นสีเขียว รวมทั้งหัวข้อย่อยต่างๆให้เป็นสีเขียว
2.ชุดพนักงานของเราถูกออกแบบมาให้เป็นหนึ่งเดียวกับสีของแบรนด์ของเรา ซึ่งพนักงานของเราจะสวมชุดนี้มาทำงานทุกวัน ซึ่งทำให้ลูกค้าเห็นและจดจำเราได้เมื่อมองเห็นตั้งแต่ไกล
3.ในเอกสารของเราทุกอย่างจะใส่ Logo ของเราเข้าไป เพื่อสร้างการจดจำ
4.ภาพใน Profile ของ Facebook page และ Social Media อื่นๆ จะใช้ Logo ของเรา
5.ในส่วนท้ายของ E-mail ที่เราส่งไปหาลูกค้า จะมี Logo ของเรา เสมอ
กล่าวคือการใช้ทุกช่องทางที่ลูกค้ามองเห็นเรา ตั้งแต่ หัวจรดเท้าจะต้องเห็น ECOCAR และสีเขียวตลอด เพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการสื่อสารแบรนด์รถเช่า ECOCAR ให้เห็นในทุกย่างก้าว เมื่อลูกค้าเดินมาหาเรา

พนักงานเป็น Brand ambassador ที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับองค์กร

 

พนักงานเป็น Brand ambassador ที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดสำหรับองค์กร

ที่ ECOCAR เราให้ความสำคัญกับพนักงานของเรามากที่สุด เพราะทุกการกระทำของพนักงานของเราจะเป็นการสื่อสารแบรนด์และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับลูกค้า หากพนักงานของเราบริการดี สุภาพ เป็นเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า แน่นอนว่าประเด็นเหล่านี้จะสร้างการจดจำให้กับลูกค้า ที่จะส่งผลต่อชื่อเสียงของแบรนด์

บทส่งท้ายของการสร้างแบรนด์

แบรนด์คือชื่อเสียงที่ได้จากประสบการณ์รวมของผู้บริโภค แบรนด์จะดังหรือจะร่วงก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าหรือการบริการของเรา ซึ่งทั้งหมดเราสามารถวางวิสัยทัศน์และทิศทางให้กับแบรนด์ได้ ว่าอยากให้แบรนด์ถูกผู้บริโภคพูดถึงในมุมไหน การสร้างแบรนด์ไม่ได้ทำเสร็จในวันเดียว แต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ควรทำให้ดีอย่างสม่ำเสมอ สิ่งสำคัญคือการทำให้พนักงานเข้าใจแบรนด์ของตนเอง และเป็นตัวแทนของแบรนด์ ที่จะสื่อไปยังลูกค้าได้ดีที่สุด 


 • images.jpg
  เช่ารถที่ไหนดี เช่ารถยนต์ที่ไหนดี เป็นคำถามยอดฮิต ที่หลายคนสงสัย โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเช่ารถยนต์ ไม่รู้ว่าสถานที่ที่เราจะเดินทางไปมีบริษัทรถเช่า บริษัทไหนบ้างที่ให้บริการ ไม่รู้ว่...

 • ประกันภัยสำหรับการเช่ารถยนต์
  ประกันภัยสำหรับการเช่ารถยนต์ เคยไหม เวลาที่คุณไปเช่ารถยนต์ แล้วพนักงานของบริษัทรถเช่าถามคุณว่าต้องการซื้อประกันภัยเพิ่มไหม คำถามคือ เมื่อมาเช่ารถยนต์ต้องซื้อประกันภัยด้วยเหรอ หรือว...

 • เทสลา มอเตอร์ส
  เทสลา มอเตอร์ส บริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในอนาคตอันใกล้นี้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันจะตายไปจากโลกนี้ เพราะแนวโน้มการผลิตรถยนต์ในอนาคตจะเลือกใช้พลังงานอื่นมาแทนการสันดาปเ...

 • 5 สิ่ง ที่ลูกค้าต้องการจากบริษัทเช่ารถยนต์
  5 สิ่ง ที่ลูกค้าต้องการจากบริษัทเช่ารถยนต์ จากการที่ผมได้พูดคุยกับลูกค้าที่มาเช่ารถยนต์ กับ ECOCAR ของเราในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าลูกค้ามีความต้องการในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน หรือ...

 • รถเช่ากับการท่องเที่ยวไทย
  ทำไมเราต้องออกไปท่องเที่ยวประเทศไทย การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่ดีทางหนึ่ง วันหยุดสุดสัปดาห์เราก็ควรจะพักผ่อนบ้าง เพื่อคลายเครียด เพราะทำงานมาทุกอาทิตย์แล้วก็ควรที่จะมีเวลาให้กับ...

 • ธุรกิจรถเช่ากับ AEC.jpg
  AEC คืออะไร | รถเช่ากับ AEC AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมของชาติใน Asean 10 ประเทศโดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน ...

 • การขับรถยนต์.jpg
  เริ่มต้นเตรียมคนและเตรียมรถเพื่อความปลอดภัย การขับรถยนต์ให้ปลอดภัย ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับการขับรถยนต์ในแต่ละครั้ง การเตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์และคนขับเป็นสิ่งที่มีความ...

 • ยางรถยนต์.jpg
  ยางรถยนต์ คืออะไร รถเช่าหามาฝาก ยางรถยนต์เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นล้อของรถยนต์หรือล้อของประเภทต่างๆ ยางรถยนต์ซึ่งมีสีดำ รูปร่างวงกลมและมีรูตรงกลางเป็นวงแหวน ภายในกลวงบรรจุอาก...

 • แบตเตอรี่รถยนต์
  แบตเตอรี่รถยนต์ คือ แบตเตอรี่รถยนต์ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์เพื่อให้ทำงานได้ เช่น มอเตอร์สตาร์ท ระบบจุดระเบิด ในขณะที่สตาร์ทรถยนต์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ป...

 • ฟิล์มรถยนต์ คืออะไร ฟิล์มพลาสติก ซึ่งส่วนใหญ่ทำมาจากโพลิเอสเทอร์ เหนียว มีความบาง เรียบ ไร้รอยย่น และสามารถแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับกระจกที่นำฟิล์มไปติด ซึ่งยึดติดอยู่บนกระจกได้ด้ว...

 • เบาะรถยนต์
  เบาะรถยนต์ คืออะไร เบาะรถยนต์ คือ ส่วนประกอบชิ้นหนึ่งของรถยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญ เพราะรถยนต์ทุกคันต้องมี เบาะจึงเป็นองค์ประกอบของรถยนต์ ที่เราต้องนั่งขับขี่ รวมทั้งเ...

 • เช่ารถกับซื้อรถยนต์
  เช่ารถยนต์กับซื้อรถยนต์แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน เรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ ว่าการเช่ารถยนต์กับการซื้อรถยนต์นั้นแบบไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน ทั้งสองต่างก็มีข้อดีและขอเสียต่างกันไป และหาก...

 • ทำไมจึงต้องเช่ารถยนต์ แนวทางการเลือกใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่.jpg
  ทำไมจึงต้องเช่ารถยนต์ : แนวทางการเลือกใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทุกวันนี้ชาวกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยของเราต้องตื่นเช้ามาเจอกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ นั่นก็คือปัญ...

 • แบรนด์รถเช่า.jpg
  หลักการเลือกบริษัทรถเช่า อยากเช่ารถยนต์ต้องพิจารณาอะไรบ้าง “อยากเช่ารถสักคัน เพื่อใช้เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุด จะเลือกรถเช่าอย่างไรดี ที่เหมาะสมกับเรา” วันนี้ผู้เขียนอยากเสนอหลั...

 • รถอีโคคาร์ (Eco car) คือ.png
  รถอีโคคาร์(ecocar) คืออะไร รถยนต์ ecocar หรือ อีโคคาร์คือ อะไร เป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้จัก แน่นอนว่าได้ยินชื่อนี้แล้ว ทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นรถยนต์ประเภทหนึ่งเท่านั้น แต่วันนี้เราจะไ...

 • ข้อดีของรถอีโคคาร์(Ecocar).jpg
  วันนี้เรามาเปิดประเด็นเอาใจคนรักรถยนต์ที่อยากประหยัดน้ำมันกันสักหน่อยนะค่ะ สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์แล้ว จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมามากมาย โดยเฉพาะค่าน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นตัวดูดเงินอ...

 • เทคนิคการขับรถยนต์ให้ประหยัดน้ำมัน.png
  ในช่วงเวลานี้ที่ข้าวของทุกอย่างแพงไปหมด ตั้งแต่ข้าวแกงยันอาหารตามสั่ง รวมทั้งราคาน้ำมันที่ไม่มีวี่แววว่าจะลดลง ทำให้ทางค่ายรถยนต์ต่างๆ หันออกมาผลิตรถยนต์ประหยัดน้ำมันกันอย่างมาก แต...

 • การตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้น.jpg
  การตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้น สวัสดีค่ะ “ชาวรถเช่าสีเขียว ” ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แล้วนะค่ะ กับช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนประจำปี เชื่อว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ต้องมีการเดินทางไกลไปในช่วงเทศกาลด้วยรถ...

 • รถเช่าราคาถูก.jpg
  รถเช่าราคาถูก เช่ารถราคาถูก ดีจริงไหม? รถเช่าราคาถูก คือ การให้บริการรถเช่าที่ใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคามาแข่งขันกันเองของผู้ประกอบการรถเช่า โดยมีความมุ่งหวังในการดึงดูดลูกค้าที่...

 • วิธีถอยรถเข้าซองขั้นเทพ
  สำหรับนักขับมือใหม่ การถอยหลังเข้าซอง ก็อาจจะกลายเป็น การถอยหลังเข้าคลอง ก็ได้ 555 หากคุณกำลังมีปัญหาในการเข้าจอดรถใช่หรือไม่!? มีล่ะสิ วันนี้ ECOCAR ก็เลยจะมานำเสนอวิธีการจอดรถเข้...

 • วิธีขับรถเกียร์ออโต้
  ทำไมต้องขับรถเกียร์ออโต้ ปัจจุบันผู้ใช้รถยนต์ ส่วนใหญ่จะเลือกใช้รถยนต์เกียร์ออโต้เพราะความง่ายและสะดวกสบายกว่าการขับรถยนต์ด้วยรถเกียร์ธรรมดา ดังนั้นเราจึงเห็นรถยนต์ในท้องถนนบ้านเรา...

 • รถยนต์ไฟฟ้า.jpg
  รถยนต์ไฟฟ้าคืออะไร รถยนต์ไฟฟ้า คือ รถยนต์ที่ใช้แหล่งพลังงานที่มาจากไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บที่แบตเตอรี่รถยนต์ มาใช้เป็นแหล่งพลังงานแทนน้ำมัน ซึ่งโดยปรกติ รถยนต์จะใช้พลังงานจ...
Visitors: 573,529