รถเช่าเชียงใหม่ call 086-993-3082

รถเช่าเชียงใหม่

รถเช่าเชียงใหม่ โดย ECOCAR พร้อมให้บริการแล้วเจ้า เฮาเป็นบริษัทรถเช่าเชียงใหม่ ที่ลูกค้าให้ความใว้วางใจ มากที่สุด ด้วยคุณภาพของรถยนต์และคุณภาพการบริการ ที่ดีเยี่ยม ถือได้ว่าเป็นที่ 1 ของรถเช่าในเชียงใหม่ในตอนนี้  เมื่อมาเที่ยวที่เชียงใหม่ครั้งใด เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย ขอให้นึกถึงรถเช่าเชียงใหม่ โดย ECOCAR เพราะเฮาเชื่อว่าชีวิต คือ การเดินทาง และทุกการเดินทางมีเป้าหมายเสมอ ดังนั้น เฮาจึงอยากเป็นเพื่อนฮ่วมเดินทางกับกับท่านทุกที่ในเชียงใหม่ เพื่อให้เดินทางไปสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ 

ช่องทางการติดต่อ ที่สำคัญของ ECOCAR รถเช่าเชียงใหม่

จองรถเช่าสาขาเชียงใหม่ โทร 086-993-3082  หรือ  052-060-242  เวลา 07.00-23.00 น. ทุกวัน

•นอกเวลาทำการ โทร 24 ชั่วโมง Call center 02-002-4606 (สำนักงานใหญ่)

•รับรถยนต์และคืนรถยนต์ เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวัน

•สถานที่รับและคืนรถเช่า สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

•ที่ตั้งสำนักงานสาขาเชียงใหม่ เลขที่ 92 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 

ราคารถเช่าเชียงใหม่ บ่แพงหนา

ECOCAR เราขอเสนอ ราคารถเช่าเชียงใหม่ ที่ดีที่สุด สำหรับการเช่ารถ เพื่อการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่
ราคารถเช่าเชียงใหม่ ยิ่งเช่าหลายวัน ราคายิ่งถูกลง ดูตารางราคารถเช่าเชียงใหม่

 

เงินมัดจำสำหรับเช่ารถยนต์ สาขาเชียงใหม่

 • รถยนต์ขนาด 1,200 cc วางเงินมัดจำ 10,000 บาท
 • รถยนต์ขนาด 1,500 cc วางเงินมัดจำ 10,000 บาท

 

ราคาเช่ารถยนต์เชียงใหม่ ยังไม่รวมรายการต่างๆ ดังนี้
1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2.ค่าน้ำมัน โดยบริษัทจะเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันรับรถยนต์ ในวันคืนรถยนต์ขอให้ลูกค้าเติมน้ำมันคืนเต็มถัง
3.ค่าจอดรถยนต์ ,ค่าปรับตามคำสั่งของพนักงานจราจร
4.ประกันภัยชั้นหนึ่ง ประเภท ให้เช่า ให้ความคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์และผู้โดยสารในรถยนต์ทุกคน
  แบบมีค่าเสียหายส่วนแรก(Deduct)  3,000 บาท ในกรณีลูกค้าเป็นฝ่ายผิด
  หากต้องการซื้อประกันภัยแบบพิเศษ ชั้นหนึ่ง แบบไม่มี Deduct ราคา 214 บาท/วัน  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

ราคาเช่ารถยนต์เชียงใหม่ ได้ครอบคลุม รายการเหล่านี้แล้ว
1.ค่าบริการรับ-ส่ง รถยนต์ ฟรี ที่สนามบินเชียงใหม่และบริเวณอื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
2.บริการ รถเช่าขับเองเชียงใหม่ ทดแทน ตลอด 24 ชั่วโมงในจังหวัดเชียงใหม่ และ 48 ชั่วโมง สำหรับต่างจังหวัด
3.บริการ Call center 24 ชั่วโมง
4.ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าเช่ารถยนต์เชียงใหม่

 

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเช่ารถเชียงใหม่ มีอะไรบ้าง

ในการเช่ารถยนต์รถเช่าขับเองที่เชียงใหม่ ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้

 • เอกสารเช่ารถเชียงใหม่ สำหรับผู้มีบัตรเครดิต
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.บัตรเครดิต บัตรเครดิตใช้รูดค่าเช่ารถเชียงใหม่
 • เอกสารเช่ารถเชียงใหม่  สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.สลิปเงินเดือน(ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน)
 • เอกสารเช่ารถเชียงใหม่  สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
  4.ใบส่งซ่อม/รับรับรถ ที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้
 • เอกสารเช่ารถเชียงใหม่  สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
  4.ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  5.แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
  ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้
  1.หนังสือมอบอำนาจ 
  2.บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  3.ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารเช่ารถเชียงใหม่  สำหรับนักศึกษา
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.บัตรนักศึกษา
  4.ประวัตินักศึกษา
 • เอกสารเช่ารถเชียงใหม่  สำหรับนักเดินทาง
  1.บัตรประชาชน
  2.ใบขับขี่รถยนต์
  3.ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

 

 

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 524,993