รถยนต์ไฟฟ้า

รถยนต์ไฟฟ้าคืออะไร

รถยนต์ไฟฟ้า คือ รถยนต์ที่ใช้แหล่งพลังงานที่มาจากไฟฟ้า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่เก็บที่แบตเตอรี่รถยนต์ มาใช้เป็นแหล่งพลังงานแทนน้ำมัน  ซึ่งโดยปรกติ รถยนต์จะใช้พลังงานจากน้ำมัน แต่รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการขับเคลือน มีนักวิทยาศาสตร์ ได้ออกมาคาดการณ์ว่า ในอนาคตพลังงานจากฟอสซิ่ว หรือ น้ำมันจะหมดไปจากโลก เพราะมีการใช้พลังงานจากน้ำมัน จำนวนมาก และการเกิดน้ำมันต้องใช้เวลานับพันปี กว่าที่จะเกิดน้ำมันได้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ จึงได้คิดค้นพลังงานทดแทนน้ำมัน ซึ่งทางออกที่ดีที่สุด คือพลังงานไฟฟ้า เพราะพลังงานไฟฟ้าสามารถผลิตขึ้นมาเองได้ เช่น จากเขื่อน โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ พลังงานลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป้นต้น เหล่านี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น ดังนั้นพลังงานในอนาคตก็คือ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เป็นตัวชี้วัดถึงจุดเปลี่ยนพลังงานในอนาคตนี้
กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 598,987