รถเช่าระยะยาว ติดต่อรถเช่าระยะยาว 090-6384888

รถเช่าระยะยาว สำหรับลูกค้าองค์กร | ECOCAR Rental

รถเช่าระยะยาว คือ การให้บริการเช่ารถยนต์ระยะเวลาตั้งแต่ 3-5 ปี โดยทั่วไปมักจะเป็นการเช่ารถยนต์สำหรับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการใช้รถยนต์ในระยะยาวหลายปี การให้บริการรถเช่าระยะยาวนั้น เป็นการจัดหายานพาหนะในองค์กรซึ่งจะใช้งานแบบระยะยาว ซึงจะเป็นการลดภาระงานในการบริหารจัดการยานพาหนะในองค์กร โดยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในองค์กรได้ดี รวมถึงการได้สิทธิประโยชน์ทางด้าน การบัญชี และการเงินในการนำค่าเช่ารถยนต์ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อีกด้วย


ลักษณะการให้บริการรถเช่าระยะยาวของเรา

ECOCAR เราเป็นผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาว (Fleet management) สำหรับลูกค้าองค์กร  ซึ่งเป็นลักษณะเป็นการเช่ารถยนต์สำหรับการดำเนินการ (Operating Lease) ซึ่งช่วยลดภาระงานในการจัดการรถยนต์ภายในองค์กร โดยให้มืออาชีพด้านรถยนต์อย่างเรามาดูแลแทน  ซึ่งลูกค้าองค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจ่ายค่าเช่ารถยนต์แบบคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า ด้วยอายุสัญญา 3-5 ปี  โดยเราให้บริการรถเช่าระยะยาวสำหรับลูกค้าองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ขอบเขตการให้บริการด้านรถยนต์ระยะยาวแบบครบวงจร

เมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญาเช่ารถยนต์แบบระยะยาวกับเราแล้ว ในด้านบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีหลายสิ่งที่เราทุ่มเทเพื่อสร้างการบริการให้ดีที่สุดและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ได้แก่
1.การวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์(Preventive maintenance)
รถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องการดูแลเช่นเดียวกับเครื่องมือ เครื่องจักรชนิดอื่นๆ เพื่อให้การใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่สะดุดในระหว่างการใช้งาน ซึ่ง ECOCAR เรามีแผนการบำรุงรักษาทั้งปัจจัยด้านระยะเวลาและระยะของรถยนต์ที่ใช้งาน ซึ่งเปรียบเสมือนเลขาที่คอยเตือนท่าน เมื่อรถยนต์ใกล้ถึงเวลาซ่อมบำรุง และเราจะทำการนัดหมายตรวจสอบศูนย์บริการใกล้กับหน่อยงานของท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
2.ประกันภัยสำหรับรถเช่าระยะยาว (Insurance)
การทำประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ที่ ECOCAR เรามีระบบการแจ้งเตือนการต่อประกันภัยล่วงหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถอุ่นใจ และมั่นใจทุกครั้งที่ใช้งานรถเช่าระยะยาวกับ ECOCAR ของเรา
3.การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (Registration)
ที่ ECOCAR เราเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี โดย ECOCAR เราให้บริการดำเนินการให้ทุกขั้นตอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลหรือลงมือทำเองเลย เช่นเดียวกับการต่อประกันภัย เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของเรา
4.บริการรถยนต์ทดแทน(Replacement fleet) สำหรับการเช่ารถยนต์ระยะยาว
ด้วยนโยบายการส่งมอบรถยนต์ทดแทนให้กับลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้การใช้งานรถยนต์ไม่สะดุด เราให้ความสำคัญกับรถแทนซึ่งเป็นอีกบริการหลังการขายของเรา เพราะเป็นธรรมชาติของรถยนต์ที่ต้องมีการซ่อมบำรุงหรือต้องเข้าซ่อม เนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนั้น ECOCAR จึงได้จัดเตรียมรถทดแทนจำนวนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนรถยนต์ที่ให้เช่าระยะยาว เพื่อให้สามารถจัดเตรียมรถทดแทนให้ลูกค้าได้ภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับรถทดแทนที่ ECOCAR เราจัดเตรียมไว้ให้ เป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพและรุ่นรถยนต์ แบบเดียวกับรถยนต์คันเดิมที่ใช้งานอยู่

รถเช่าระยะยาว บริการรถทดแทน 24 ชั่วโมง

ข้อดีของการเช่ารถยนต์ระยะยาว สำหรับลูกค้าองค์กร

1.ค่าเช่ารถยนต์ระยะยาว เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 432,000 บาท/ปี หรือ 36,000 บาท/เดือน/คัน (สำหรับรถยนต์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท)
2.ลงทุนต่ำ ผู้เช่าจ่ายเพียงค่าเช่ารายเดือน ซึ่งสามารถจ่ายค่าเช่ารายเดือน และขอเครดิตการชำระเงินได้ 30 วัน หลังจากรับรถยนต์และทำสัญญาเช่ารถยนต์ไปแล้ว (ใช้รถยนต์ก่อน จ่ายเงินทีหลัง)
3.การจัดการรถยนต์ง่าย เมื่อเช่ารถยนต์ระยะยาวกับ ECOCAR เราจัดการเรื่องประกันภัยชั้น 1 การจดทะเบียน การต่อภาษีให้ครบวงจร และมีระบบแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อให้การใช้งานรถยนต์อย่างต่อเนื่อง
4.รถยนต์ทดแทน เราเข้าใจดีว่าเมื่อรถยนต์ของลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้ แต่ธุรกิจยังต้องดำเนินต่อไป เราจัดเตรียมรถยนต์สำรองในรุ่นเดียวกับที่ลูกค้าใช้งาน ร้อยละ 10 ของจำนวนรถยนต์ที่ให้เช่า และบริการรถยนต์ทดแทนภายใน 24 ชั่วโมง
5.ทางเลือกที่มากกว่า เมื่อเช่ารถยนต์ครบสัญญาเช่าแล้ว สามารถต่อสัญญาเช่าคันใหม่ หรือซื้อรถยนต์คันเดิมกลับไปใช้งานได้อีก ในราคาที่ยุติธรรม
6.ด้านการประชาสัมพันธ์องค์การ ลูกค้ารถเช่าระยะยาว สามารถติดโลโก้ หรือข้อความโฆษณา บนตัวรถยนต์ได้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
7.ฟรี ค่าบำรุงรักษา ตลอดอายุสัญญาเช่า ECOCAR เรามีพันธมิตรที่ให้บริการซ่อมบำรุงรักษาทั่วประเทศ มากกว่า 1,000 ศูนย์บริการ มั่นใจได้ว่า รถยนต์ที่เช่าระยะยาว จะมีคุณภาพดีตลอดอายุการใช้งาน

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 852,615