เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก

มองหาเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก แวะมา ECOCAR

จ.เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีผู้คนเดินทางมาเยือนมากันอย่างไม่ขาดสาย ด้วยความงามที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมสถานที่ทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอะไรที่สะดวกมากกว่านี้ หากมียานพาหนะเดินทางได้ทุกที่ ซึ่งทาง #รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR ได้ตอบโจทย์ไว้แล้ว สำหรับคนที่กำลังมองหาเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ที่สามารถพาคุณเดินทางได้ทุกที่ ตามที่คุณต้องการ

เอาใจลูกค้าเยี่ยงคนในครอบครัว สำหรับคนมองหาเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก

คนที่มองหา รถเช่าเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR จะได้รับความสะดวกสบาย และความประทับใจที่คุณจะกลับมาใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ยามที่เดินทางมาเยือนดินแดนกุหลาบเวียงพิงค์ ในหนต่อๆ ไป ซึ่งเราจะดูแลคุณเหมือนสมาชิกหนึ่งในครอบครัว พร้อมกับจะให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือ ได้อย่างครบถ้วน


เราจะดูแลเรื่องนี้ หากได้ใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR

1. ค่าบริการรับ-ส่งรถยนต์ ฟรี ที่สนามบินเชียงใหม่  และสถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต)
2. บริการ รถเช่าสนามบินเชียงใหม่ ทดแทน ตลอด 24 ชั่วโมงในจังหวัดเชียงใหม่ และ 48 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่อื่นๆ ในเขตภาคเหนือ
3. บริการ Call center 24 ชั่วโมง ด้วยเบอร์โทร 02-002-4606 (สำนักงานใหญ่)
4. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR


ข้อดีที่คุณจะมาใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR

1. เป็นรถเช่าที่มีคุณภาพระดับสูง และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ทุกคันในการให้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก
2. มีประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน ที่จะมีการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งานเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR
3. มีการเช็คสภาพความพร้อมให้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าใช้งาน ทุกๆ ครั้ง
4. สามารถขับเดินทางไปทั่วประเทศไทยได้ ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะขึ้นเขา หรือลงห้วย
5. พนักงานที่ให้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR ทุกคน จะดูแลลูกค้า เยี่ยงกับคนในครอบครัว และจะจดจำชื่อของลูกค้าทุกครั้งในการสนทนา ทำให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการซ้ำในครั้งต่อๆ ไป


มันบ่แพงตี้กึ๊ดหรอกจ้าว สำหรับการให้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก

เป็นราคาตี้ดีแต๊ดีว่า เพื่อการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ หื้อม่วนขนาด สำหรับการให้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR หากยิ่งเช่าหลายวัน ซึ่งหากเป็นรถเช่าใหม่ๆ ด้วยแล้ว บ่ต้องวางเงินมัดจำเลยจ้าว

Nissan Almera 1,284 บาทต่อวัน
Toyota Vios 1,605 บาทต่อวัน


เงื่อนไขที่ควรพึงปฏิบัติทุกครั้งในการขอใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR

1. ในวันรับรถยนต์ ทางบริษัทจะเติมน้ำมันไว้ให้เต็มถัง และผู้เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูกของ ECOCAR ต้องเติมน้ำมันคืนให้เต็มถังเช่นเดียวกัน ในวันที่คืนรถเช่าทุกครั้ง
2. การนับวันและเวลาในการใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR จะยึดหลักการ 24 ชั่วโมง นับเป็น การเช่ารถ 1 วัน เช่น รับรถเช่าวันจันทร์ เวลา 13.00 น. และคืนรถยนต์วันอังคารเวลา 13.00 น. หากเกินเวลานั้น จะนับเป็น 1 วัน ทันที
3. เมื่อลูกค้าที่ใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR ต้องการเพิ่มจากจำนวนเวลาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งบริษัทว่าต้องการต่อเวลาเพิ่ม ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันครบสัญญาเช่า และจะต้องโอนเงินค่าเช่ารถเพิ่ม ตามจำนวนวันที่ต้องการเช่าเพิ่ม ให้เสร็จก่อนเวลา 17.00 น.
4. ด้านประกันภัยสำหรับ รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR ได้ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้ทุกคัน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยจะมีการเรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 3,000 - 5,000 บาท หากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR สามารถซื้อประกันภัยแบบพิเศษเพิ่ม วันละ 200 บาท ได้ ซึ่งผู้เช่าซื้อประกันภัยแบบพิเศษเพิ่ม จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก หากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด
5. เมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งาน ผู้เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR ต้องแจ้งเครมกับบริษัทประกันภัยโดยทันที และนำใบแจ้งความเสียหาย มาให้ทาง ECOCAR เมื่อผู้เช่าคืนรถยนต์ ทุกครั้ง


เอกสารสำหรับการขอใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก

ผู้เช่าจะต้องเตรียมเอกสารมาด้วยดังนี้
1. บัตรประชาชน (Foreigners use your Home Country Passport)
2. ใบขับขี่รถยนต์ (International Driving Permit)
(For ASEAN cutomers, you can use your Home Country Driver License)
3. บัตรเครดิต (Credit Card)

For English version, click here !!

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต กับ นักศึกษา ดูเพิ่มที่ เอกสารเช่ารถยนต์สำหรับผู้ไม่มีบัตรเครดิต

สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่รถยนต์
3. ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
4. ใบส่งซ่อม/รับรับรถ ที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่รถยนต์
3. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
4. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
5. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับนักเดินทาง
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่รถยนต์
3. ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ


ช่องทางการติดต่อขอใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR

- จอง รถเช่าสนามบินเชียงใหม่ โทร 063-187-5726 เวลา 07.00-23.00 น. ทุกวัน
- นอกเวลาทำการ ติดต่อได้ที่ Call center 02-002-4606 (สำนักงานใหญ่) ตลอด 24 ชั่วโมง
- รับรถยนต์และคืนรถยนต์ เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวัน
- Line ID : @ecocar
- สำนักงานรถเช่า ECOCAR เชียงใหม่
เลขที่ 92 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000


เป็นจั๋งใด๋กะ สำหรับรายละเอียดในการขอใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ ราคาถูก ของ ECOCAR ตี้จะเอาใจ๋คุณหื้อได้ฮับความสะดวกสบาย ตลอดการเดินทาง หวังว่าจะมาใช้บริการขนาดแต๊เน้อ พวกเฮาจะคอยให้บริการอย่างเต็มที่ หื้อเกิดความประทับใจ๋หื้อขนาด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

#1 โดย: ปีนัง [IP: 124.122.9.xxx]
เมื่อ: 2018-03-28 10:33:43
ต้องใช้แล้วบริการแล้วละ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 921,794