รถเช่าพร้อมคนขับ ติดต่อรถเช่าพร้อมคนขับ 090-6384888

รถเช่าพร้อมคนขับ โดยบริษัทไทยเร้นท์อีโก้คาร์จำกัด

รถเช่าพร้อมคนขับ คือการให้บริการรถเช่า ที่พนักงานขับรถยนต์ คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเดินทาง ซึ่งได้มีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า ทำให้การเดินทางไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วขึ้น หรือการเช่ารถพร้อมคนขับสำหรับการทำธุระในเมืองในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ทำให้ลูกค้ามีเวลาวางแผนงานอย่างอื่น หรือสื่อสาร สั่งงานอื่นๆ ได้โดยสะดวกและปลอดภัย หรือการเช่ารถพร้อมคนขับสำหรับการท่องเที่ยว ในสถานที่ที่เราไม่ชำนาญทาง เป็นต้น

รถเช่าพร้อมคนขับ เช่ารถยนต์พร้อมคนขับ

บริการรถเช่าพร้อมคนขับของเรา

เรายินดีบริการรถเช่าพร้อมคนขับ โดยรถยนต์ของเราเป็นรถยนต์ใหม่ทุกคัน รวมทั้งรถยนต์ทุกคันได้ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริการรถเช่าพร้อมคนขับ ของเราทุกคันจะไม่เสียหรือขัดข้องในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งพนักงานที่ให้บริการเช่ารถขับเองของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานรถยนต์และพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศทุกคน ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราจะเป็นบริการรถเช่าพร้อมคนขับที่ดีที่สุดและเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ

ราคารถเช่าพร้อมคนขับ

รุ่นรถยนต์    เช่า 1 วัน   เช่ารายเดือน
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Nissan Almera   Nissan Almera 1.2 CVT 2,300 48,000
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Toyota Vios  New Toyota Vios 1.5 AT 2,500 51,000
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Honda Civic Honda Civic 1.8 AT 2,700 61,000
รถเช่าพร้อมคนขับ Altis   New Toyota Altis 1.8 AT 2,900 66,000

            รถเช่าพร้อมคนขับ Fortuner Toyota Fortuner 2.5 V 2WD

3,959
76,000

                                  New Nissan Teana 2.0 XE                 3,959         76,000  

ขอบเขตการให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

1.ราคารถเช่าพร้อมคนขับ ที่แสดงด้านบนนี้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วนและค่าจอดรถยนต์ ในระหว่างการให้บริการ
2.รถเช่าพร้อมคนขับ ให้บริการในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หากต้องการใช้บริการเพิ่มนอกเวลาดังกล่าว คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 321 บาท
3.รถเช่าพร้อมคนขับ ไม่จำกัดระยะทาง สามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไทย

เงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการรถเช่าพร้อมคนขับ แบ่งเป็น 2 เงื่อนไข

1)การทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับในนามนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
-ชำระค่าเช่าภายใน 7 วัน หลังจากให้บริการเสร็จสิ้น
-ค่าน้ำมันและทางด่วน ทางบริษัท ECOCAR จะสำรองจ่ายให้ลูกค้าในวงเงิน  3,000 บาท เมื่อครบจำนวน จะขอนำใบเสร็จไปเบิกเงินสดที่บริษัทของลูกค้า

2)การทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับในนามบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท
-ชำระเงินค่าเช่าทั้งหมด ในวันแรกที่เริ่มให้บริการ
-ค่าน้ำมัน ทางด่วนและค่าที่จอดรถยนต์ ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายเองในระหว่างที่ให้บริการ

ทั้งนี้หากลูกค้า ยืนยันการเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ ขอให้จัดส่งเอกสารเหล่านี้มาให้ทางบริษัท ECOCAR ด้วย
1.เช่ารถพร้อมคนขับในนามบุคคล ใช้เอกสาร
-สำเนาบัตรประชาชน 
2.เช่ารถพร้อมคนขับในนามนิติบุคคล
-สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับ Update ไม่เกิน 3 เดือน
-สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-สำเนาใบ ภ.พ. 20

ทำไมจึงต้องใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับกับเรา

1.รถเช่าพร้อมคนขับของเราเน้นการตรงต่อเวลา โดยเราจะเดินทางไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
2.รถเช่าพร้อมคนขับของเราเชี่ยวชาญด้านเส้นทาง โดยเราจะวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อให้ประหยัดเวลาและน้ำมัน
3.รถเช่าพร้อมคนขับของเรา พนักงานพูดภาษาอังกฤษ ได้ทุกคน
4.รถเช่าพร้อมคนขับของเรามีระบบติดตามรถยนต์ โดยมีหัวหน้างานคอยดูแล สั่งการคนขับรถ หากมีการออกนอกเส้นทางตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้การเดินทางใช้เวลาน้อยที่สุด
5.รถเช่าพร้อมคนขับของเราเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 1 ปี จึงนับว่าเราเป็นรถเช่าเกรด A ในด้านคุณภาพของรถยนต์
6.รถเช่าพร้อมคนขับของเราผ่านการตรวจสอบความพร้อมใช้งานก่อนให้บริการลูกค้า
4.รถเช่าพร้อมคนขับของเรา พนักงานทุกคนจะต้อนรับและบริการลูกค้าอย่างดี เราจดจำและเรียกชื่อคุณทุกครั้งที่มาเช่ารถยนต์กับเรา
7.รถเช่าพร้อมคนขับของเราทำประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการใช้บริการ จะมีประกันภัยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
8.รถเช่าพร้อมคนขับของเรา มีความน่าเชื่อถือและมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุด

รถเช่าพร้อมคนขับพูดภาษาอังกฤษได้

บริการหลังการขายสำหรับรถเช่าพร้อมคนขับของเรา

เรามีความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ ทีมผู้บริการได้ให้นโยบายที่สำคัญในการบริการหลังการขายสำหรับรถเช่าพร้อมคนขับดังนี้
1.มี Call center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากคุณมีปัญหาในการใช้งานรถยนต์ หรือ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางด้วยรถเช่าพร้อมคนขับ สามารถโทรขอความช่วยเหลือกับทางบริษัทได้ตลอดเวลา
2.บริการรถเช่าขับเองทดแทน ในกรณีที่รถเช่าของเราไม่สามารถใช้งานได้ โดยเราจะนำรถยนต์ไปเปลี่ยนให้ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

 

Reference site ลูกค้าของเรา ที่เคยใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

รถเช่าพร้อมคนขับ UACJ-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ NISSAN-ลูกค้า        รถเช่าพร้อมคนขับ HONDA-ลูกค้า     

 

รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัทสยามเคมีคัล โลจิสติกส์ จำกัด-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ caroline-ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ caroline-ลูกค้า      รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด-ลูกค้า

kourakuen-thailand ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ    รถเช่าพร้อมคนขับ NAGASE-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ hanwa-ลูกค้า

 

รถเช่าพร้อมคนขับ thai torica-ลูกค้า   บริการรถเช่าพร้อมคนขับ-บริษัท ปริ้นไดมอนด์ จำกัด     ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ-Thermax

ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ-NTT data     

อยากเช่ารถพร้อมคนขับ ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากลูกค้าต้องการรถเช่าราคาถูก พร้อมคนขับกับเราสามารถจองรถยนต์ผ่านเว็บไซด์ หรือโทรจองรถยนต์ ที่ Call center ของเรา โทร 02-002-4606  เปิดจองรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง

 

#21 โดย: เจียง [IP: 27.55.17.xxx]
เมื่อ: 2016-04-05 21:38:43
จากหลักสี่ไปท่าเรือพัทยา แหลมบาลีฮาย ไป18เม.ษ แล้วไม่ต้องรอ ให้มารับกลับที่เดิม 19 เม.ษ บ่าย2 กลับ กทม คิดยังไงคะ 0839039215 id line aoojoopoo
#22 โดย: กนกวรรณ [IP: 202.44.226.xxx]
เมื่อ: 2016-04-19 15:47:09
มีรถToyota Camry รับงานไปพัทยา-หัวหิน-ในกรุงเทพฯ ต่างจัหวัด สนใจสอบถาม 080-8177450 ยินดีบริการค่ะ
#23 โดย: เกด [IP: 182.232.13.xxx]
เมื่อ: 2016-04-21 11:09:37
มีรถให้เช่า-ใกล้-ไกล เราไปทุกที่ คนขับใจเย็นเป็นกันเอง รถทุกคันสภาพสมบูรณ์ สะอาด ราคามิตรภาพ สอบถามรายละเอียดที่
081-3063498 เกด
Line id : ked_rin
ยินดีให้บริการคะ
#24 โดย: ไบร์ท [IP: 134.196.164.xxx]
เมื่อ: 2016-04-27 18:32:17
มีรถโต้โยต้า อาติส เราไปทุกทึ่ คนขับน่ารักใจเย็นคุยสนุกเป็นเอง สะอาด ปลอดภัยแน่นนอน
ชำนาญเส้นทางใน กทม พัทยา หัวหิน ระยอง ฯลฯ
#25 โดย: ไบร์ท [IP: 134.196.164.xxx]
เมื่อ: 2016-04-27 18:33:50
มีรถโต้โยต้า อาติส เราไปทุกทึ่ คนขับน่ารักใจเย็นคุยสนุกเป็นเอง สะอาด ปลอดภัยแน่นนอน
ชำนาญเส้นทางใน กทม พัทยา หัวหิน ระยอง ฯลฯ
โทร 0968861106 ไลน์ briterday
#26 โดย: ต๊ะ นะคับ [IP: 182.232.68.xxx]
เมื่อ: 2016-04-28 10:43:07
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ ฮอนด้า ฟรีด 6ที่นั่ง นั่งสบาย ไม่ปวดขา ไม่ปวดหลัง ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง ยินดีให้เช่าพร้อมคนขับรายวัน สนใจ ติดต่อ ไอดีsi...raหรือ 092-4191737
#27 โดย: โก้ นะครับ [IP: 27.130.87.xxx]
เมื่อ: 2016-05-14 09:41:00
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ Teana 200XL นั่งสบาย ไม่ปวดขา ไม่ปวดหลัง ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง ไปทุกที่ยินดีให้เช่าพร้อมคนขับรายวัน สนใจ ติดต่อ ไอดี Line : kenshow02 หรือ 092-2786798
#28 โดย: เกด [IP: 64.233.173.xxx]
เมื่อ: 2016-05-20 11:03:44
บริการรถเช่า-พร้อมคนขับ 24 ชม.
ใกล้-ไกล เราไปทุกที่
คนขับใจเย็นเป็นกันเอง
รถสภาพสมบูรณ์ สะอาด ทุกคัน
มีรถเล็ก-ใหญ่ ให้เลือกใช้บริการ
สอบถามเพิ่มเติมที่
097-1212748
081-3063498 เกด
Line id: ked_rin
ยินดีให้บริการทุกท่านคะ
#29 โดย: เจม [IP: 49.230.214.xxx]
เมื่อ: 2016-06-08 13:38:20
วีออสปี 2011 วิ่งทั่วไทยเช่าพร้อมคนคับราคาเป็นกันเองต่อรองได้ตามสบาย โทร0615374950
#30 โดย: นพพร [IP: 183.89.214.xxx]
เมื่อ: 2016-06-15 10:18:20
มีรถเช่าพร้อมคนขับพูดจีได้นิดหน่อย ฮอนด้าซีวิค2009และฮอนด้าแอคคอด2014ราคาเท่ากับข้างบนครับสนใจติดต่อได้ครับ 0957809074 นพพร
#31 โดย: หมวย [IP: 1.47.74.xxx]
เมื่อ: 2016-06-17 08:52:36
รถโตโยต้า พรีอุส ให้เช่าพร้อมคนขับหญิงคะ หมวยขับเองคะ รับในกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียงคะ สนใจติดต่อ 0946946949 คะ
#32 โดย: โก้ [IP: 171.6.199.xxx]
เมื่อ: 2016-06-20 10:34:51
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ รถ Nissan Teana นั่งสบาย ไม่ปวดขา ไม่ปวดหลัง ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง สนใจโทร 0637532694 ID Line : kenshow02
#33 โดย: นิพล [IP: 1.47.139.xxx]
เมื่อ: 2016-06-23 08:05:04
#34 โดย: เกด [IP: 182.232.186.xxx]
เมื่อ: 2016-06-29 23:28:30
บริการรถเช่า-พร้อมคนขับ 24 ชม.
คนขับใจเย็นเป็นกันเอง
ใกล้-ไกล เราไปทุกที่
มีรถเล็ก-ใหญ่ ให้เลือกใช้บริการ
รถสภาพสมบูรณ์ สะอาด ทุกคัน
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
081-3063498
097-1212748
Line id: ked_rin
ยินดีให้บริการทุกท่านคะ
#35 โดย: Garfield [IP: 223.24.69.xxx]
เมื่อ: 2016-07-02 17:30:12
ต้องการเช่ารถเก๋งพร้อมคนขับ
ไปพัทยา จากทองหล่อ

วันที่ 18 เช้า ไปส่งแล้วกลับ
วันที่ 20 บ่าย รับกลับที่โรงแรม
ผู้โดยสาร 2 คน

คิดเท่าไรค่ะ
การ์ฟิลด์ 086-366-8926
Line : imunoiii
#36 โดย: โก้ [IP: 14.207.194.xxx]
เมื่อ: 2016-07-13 11:22:34
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ รถ Nissan Teana นั่งสบาย ไม่ปวดขา ไม่ปวดหลัง ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง สนใจโทร 0958213625 ID Line : kenshow02
#37 โดย: เกด [IP: 182.232.163.xxx]
เมื่อ: 2016-07-23 07:48:14
บริการรถเช่า พร้อมคนขับ 24 ชม.
คนขับใจเย็น สุภาพ
ใกล้ ไกล เราไปทุกที่
มีรถเล็ก ใหญ่ ให้เลือกใช้บริการ
รถสะอาด สภาพสมบูรณ์ ทุกคัน
สอบถามเพิ่มเติมที่
0813063498 เกด
0971212748 เกด
Line id: ked_rin
#38 โดย: Birdland27 [IP: 1.46.68.xxx]
เมื่อ: 2016-07-30 09:15:53
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ 24 ชม.
รถนิสสันอัลเมล่า บ้านรถ
ใกล้ ไกล Up to you.
0860126339 bird
#39 โดย: Nan [IP: 171.99.72.xxx]
เมื่อ: 2016-07-30 10:21:13
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ รถฟอร์ดเฟียตต้า
เจ้าของรถขับเอง ราคาถูกๆ สนใจติดต่อ
Nan:0959611623
Id line:spirit_nan
#40 โดย: โก้ [IP: 27.130.59.xxx]
เมื่อ: 2016-08-03 10:21:43
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ รถ Nissan Teana นั่งสบาย ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง สนใจโทร 0958213625 ID Line : kenshow02
#41 โดย: โก้ [IP: 27.130.59.xxx]
เมื่อ: 2016-08-03 10:22:34
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ รถ Nissan Teana นั่งสบาย ไม่ปวดขา ไม่ปวดหลัง ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง สนใจโทร 0958213625 ID Line : kenshow02
#42 โดย: แนน [IP: 125.24.138.xxx]
เมื่อ: 2016-08-07 12:53:37
สวัสดีค่ะ.ถ้าต้องการเช่ารถเล็กพร้อมคนขับจากทมไปหัวหิน.เที่ยวด้วยทังวัน.คิดราคายังไงค่ะ.ไปวันที่16-17 สิงหาคมนี Email: alsthanutra@gmail. Com
#43 โดย: พล [IP: 180.183.128.xxx]
เมื่อ: 2016-08-15 13:04:44
มีโตโยต้า อาตีส 1.8 S ปี 2016 ครับ พร้อมคนขับ 0830177986 ครับ ประสบการขับรถ คนญี่ปุ่นมา 10 ปี
#44 โดย: ก้อง [IP: 49.237.234.xxx]
เมื่อ: 2016-08-25 09:57:46
มี Honda Civic 1.8 ปี 2015 เจ้าของขับเอง อัธยาศัยดีครับ ราคาตามตกลงครับ
ไม่แพงแน่นอน
ติดต่อมาได้ครับ 0995327156
ID line : mtb.engineer
#45 โดย: ชคเค่น นวลจันทร์ [IP: 110.168.7.xxx]
เมื่อ: 2016-09-14 13:29:33
อยู่แถวนวลจันทร์ มีรถ CRV ปี 2015 รุ่นใหม่ ไว้บริการพร้อมคนขับ ราคาตกลงกันได้ ไม่แพงครับ 0818245874 ID line 0818245874 ( รถใช้น้ำมันครับ)
#46 โดย: ส้มโอ [IP: 183.88.95.xxx]
เมื่อ: 2016-09-14 13:56:12
มีรถให้เช่าพร้อนคนขับ honda civic 1.8 ปี 06 ดูแลรถเปนอย่างดี. เจ้าของขับเอง. เปนผู้หญิง อายุ25 แต่ตอนนี้ขับรถ ให้นาย มาแล้ว 3ปี ตอนนี้ก็ส่งลูกหมอแถวอารีย์ไปเรียนนครนายก ทุกวัน. วันละ1,800฿ 8.00-17.00. นอกเวลา คิดชั่วโมงละ150฿. ((เชื่อเพลิง,ทางด่วน,ค่าที่จอด. ลูกค้าออกเอง. และส่วนนอนค้างค่าโรงแรง . )))

สนใจติดต่อมาได้ค่ะ หรือสอบถามกชก่อนได้
0853499520
0862202088

Id: 0862202088
#47 โดย: อนุรักษ์ [IP: 223.24.42.xxx]
เมื่อ: 2016-09-18 23:58:50
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เหมาวัน
nissan teana ปี2015 รถใหม่เจ้าของขับเอง วันละ 3,500-4,000 แล้วแต่ระยะทางไม่รวมน้ำมัน ต่างจังหวัดค้างคืนคุยได้

idline : tum4121
tel : 0972315634
#48 โดย: อาร์ท [IP: 110.164.213.xxx]
เมื่อ: 2016-09-22 18:17:33
ยินดีให้บริการรถเช่า มีคนขับให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ นำเที่ยวได้ ชำนาญเส้นทาง บริการด้วยความเป็นกันเองครับ

Tel : 098-3983372 (คุณอาร์ทครับ)
#49 โดย: อาร์ทท [IP: 110.164.213.xxx]
เมื่อ: 2016-09-22 18:19:08
ยินดีให้บริการรถเช่า มีคนขับให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ นำเที่ยวได้ ชำนาญเส้นทาง บริการด้วยความเป็นกันเองครับ

รถยนต์รุ่น Toyota Altis รุ่นใหม่

Tel : 098-3983372 (คุณอาร์ทครับ)
#50 โดย: อุดม 0891295495 [IP: 14.207.12.xxx]
เมื่อ: 2016-10-05 21:20:52
มีรถให้เช่าพร้อมคนขับ camry 2.4g ประสบการณ์ขับ10ปี
เช่ารายเดือน 35,000 พร้อมคนขับ ค่าน้ำมันผู้เช่าเติมตามเลขไมล์การใช้งาน
รายวัน 1800 ผ้เช่าเติมน้ำมันเอง
รายวัน2700 รวมค่าน้ำมันแล้ว
ชั่วโมงการทำงานทำได้ถึง 12ชั่วโมง. หรือแล้วแต่ตกลงกันตามลักษณะงาน
#51 โดย: อุดม 0891295495 [IP: 14.207.12.xxx]
เมื่อ: 2016-10-05 21:23:12
****แก้ไขข้างบนลงผิดครับ
มีรถให้เช่าพร้อมคนขับ camry 2.4g ประสบการณ์ขับ10ปี
เช่ารายเดือน 45,000 พร้อมคนขับ ค่าน้ำมันผู้เช่าเติมตามเลขไมล์การใช้งาน
รายวัน 1800 ผ้เช่าเติมน้ำมันเอง
รายวัน2700 รวมค่าน้ำมันแล้ว
ชั่วโมงการทำงานทำได้ถึง 12ชั่วโมง. หรือแล้วแต่ตกลงกันตามลักษณะงาน
#52 โดย: ณัชชา [IP: 37.253.241.xxx]
เมื่อ: 2016-10-07 04:38:13
ต้องการเช่ารถ พร้อมคนขับ ที่รู้เส้นทางทั้งใน กรุงเทพและต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 6 ธันวา ถึง 14 ธันวา, ขับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ระหว่างเวลา 0800-2000 ผู้ใดสนใจรับงานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ khungay@gmail.com รับติดต่อเฉพาะทางเมล์คะ ขอบคุณคะ
#53 โดย: ตั้ม [IP: 223.24.114.xxx]
เมื่อ: 2016-10-21 23:02:02
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เหมาวัน
nissan teana ปี2015 รถใหม่เจ้าของขับเอง วันละ 3,000-3,500 แล้วแต่ระยะทางไม่รวมน้ำมัน ต่างจังหวัดค้างคืนคุยได้

idline : tum4121
tel : 0972315634
#54 โดย: น้อย [IP: 223.24.43.xxx]
เมื่อ: 2016-10-30 10:32:06
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เช่าระยะยาว หรือรายวันเจ้าของรถขับเอง สนใจโทรคุยได้ ครับ

I.D Line :Noi17ZaZa
tel:0910140455
#55 โดย: Nan [IP: 1.47.160.xxx]
เมื่อ: 2016-11-21 18:46:45
บริการรถเช่าพร้อมคนขับคับ
เช่าเหมาวัน รายวัน รายเดือน
ติดต่อโรงงาน ทัวร์ รับส่งต่างจังหวัด ติดต่อได้คับ
เพจTaxiservice6252
หรือLine:altis6252
#56 โดย: Tonz99 [IP: 49.237.222.xxx]
เมื่อ: 2016-11-22 04:35:20
บริการรเช่าvios2012. ประสบกานขับรถ15ปี ยินดีให้บริการคับโทรมาคุยกานได้ line. tummanut99. โทรได้ตลอดนะคับ ใกล้ไกลไปทุกที่คับ ราคาคุยกันไก้คับ
#57 โดย: Tonz99 [IP: 49.237.222.xxx]
เมื่อ: 2016-11-22 04:38:10
รถvios2012. บริการรับส่งผู้โดยสารใกล้ไกลราคาคุยกันได้ บริการประทับใจ ประสบกานขับรถ15ปี ไอดีtummanut99. โทร0998793767
#58 โดย: frank [IP: 58.9.217.xxx]
เมื่อ: 2016-12-04 16:33:11
ปาเจโรใหม่ครับ ปี 2016 สนใจใช้บริการติดต่อได้ที่ line 081 498 2882 หรือ LINE powerful
#59 โดย: แดง [IP: 49.229.101.xxx]
เมื่อ: 2016-12-22 09:33:09
มีรถเก๋งอัลติสว่างให้เช่าพร้อมคนขับช่วงปีใหม่ใช้แก๊ชแอลพีจี+น้ำมันไปทุกที่แบสบายๆราคากันเอง0813616262
#60 โดย: ดอย [IP: 223.24.56.xxx]
เมื่อ: 2017-01-06 14:34:22
มีรถอแวนซ่า 7ที่นั่งให้เช่าพร้อมคนขับ บริการเป็นกันเอง คนขับพูกภาษาอังกฤษได้ดี
086-3525750
#61 โดย: โก้ [IP: 171.6.197.xxx]
เมื่อ: 2017-01-09 22:05:06
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ รถ Nissan Teana นั่งสบาย ไม่ปวดขา ไม่ปวดหลัง ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง สนใจโทร 0958213625 ID Line : kenshow02
#62 โดย: หมวย [IP: 1.47.226.xxx]
เมื่อ: 2017-01-23 19:12:10
รถบ้านพรีอุส สีขาวให้เช่าพร้อมคนขับหญิง และรถฮัมเมอร์สีดำ หมวยขับเองคะ รับในกรุงเทพและปริมณฑล จังหวัดใกล้เคียงคะ ปรกติรับส่งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอยู่คะ สนใจโทร 0946946949
#63 โดย: Kwang [IP: 182.232.81.xxx]
เมื่อ: 2017-01-23 23:16:21
ถ้าต้องการเช่ารถพร้อมคนขับ จาก กทม. ตอนเย็นวันที่ 29/01/60 มา อำเภอมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 คน ราคาเท่าไรค๊ พอจะมีรถป่าวค๊
#64 โดย: Note [IP: 134.196.60.xxx]
เมื่อ: 2017-02-02 16:21:38
รถบ้านcamry 2012 พร้อมคนขับ ให้เช่ารายวัน สนใจ 081 8592514 line id:winwabwarn
#65 โดย: jeng [IP: 101.109.167.xxx]
เมื่อ: 2017-02-03 14:28:54
สนใจใช้รถเพื่อการเดินทาง ท่องเที่ยว เช่ารถพร้อมคนขับ Car Rental with driver in Thailand
www.connect2thailand.com
#66 โดย: BHURITAS [IP: 110.169.238.xxx]
เมื่อ: 2017-02-05 14:36:44
รถบ้าน Vios 2012 พร้อมคนขับพูดภาษาอังกฤษ ให้เช่ารายวัน สนใจ 082 232 1522 line id : bhu.aec
#67 โดย: มีน [IP: 171.99.160.xxx]
เมื่อ: 2017-02-07 09:45:03
รถบ้านโตโยต้า อัลติส สีดำ ให้เช่าพร้อมคนขับ สุภาพ สะอาด เน้นความปลอดภัย นับส่งภายในกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง บริการด้วยมิตรภาพทุกระดับประทับใจแน่นอนคะ สนใจติดต่อ
มีน0899958835
#68 โดย: ธนวัฒน์ [IP: 1.10.200.xxx]
เมื่อ: 2017-02-12 21:26:40
บริการรถเช่า24ชั่วโมงพร้อมคนขับ all new fortuner วันละ 2,500 บาทต่อวันไม่กำหนดเวลาแค่ดูแลค่าข้าวและที่พัก
กรณีนอนค้างคืน(น้ำมันและทางด่วนผู้เช่าจ่ายเอง)คนขับเหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่สูบ ซื่อสัตย์ ไปทุกที่ สนใจติดต่อLine:toamtaam
#69 โดย: ทินธนัท [IP: 27.55.150.xxx]
เมื่อ: 2017-03-15 07:40:24
บริการรถเช่า Honda HRV พร้อมคนขับ รถสะอาด ดูแลอย่างญาติมิตร ใส่ใจดั่งคนรักไปทุกทิศทั่วไทย กทม.-สนามบินเริ่ม 500- 1,000 ออก ตจว.เริ่มวันละ 1,000-2,500 (ไม่รวม ค่าเชื้อเพลิง ~ค่าทางด่วน )
ติดต่อ 091757-2552
Line:Tlkb
#70 โดย: โก้ [IP: 124.120.47.xxx]
เมื่อ: 2017-03-17 10:57:22
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ รถ Nissan Teana นั่งสบาย ไม่ปวดขา ไม่ปวดหลัง ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง สนใจโทร 0958213625 ID Line : kenshow02

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่
Visitors: 573,533