กิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ ECOCAR เรามีนโยบายการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมทุกปี เพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือชุมชน โดยในแต่ละปีเราจะนำทีมพนักงานของเราไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้าน ซึ่งการที่เราได้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความลำบาก 


  • กิจกรรมเพื่อสังคม CSR_ecocar6.jpg
    เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 รถเช่า ECOCAR ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนอาชีวะสำหรับผู้ที่พิการ โดยในงาน ECOCAR ได้บริจาคสิ่งของเครื...

  • เลี้ยงเด็กกำพร้า พิการช้ำซ้อน
    ECOCAR จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2559 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครนายกเลี้ยงเด็กกำพร้าและพิการซ้ำซ้อนการให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุดเพราะการให้ คือการสื่อสารที่ดีที่...

  • ECOCAR ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน | CSR
    ECOCAR ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน | CSR เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ECOCAR ได้ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลค...

  • รถเช่าสีเขียวช่วยเหลือน้ำท่วม @29 กันยายน 2556 ณ บ้านวังหวาย ตำบลวังดาล จังหวัดปราจีนบุรี จากข่าวน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ที่ออกสื่อทีวีทุกวัน ประชาชนในพื้น...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 906,630