รถเช่าเชียงใหม่ call 06-3187-5726

รถเช่าเชียงใหม่

"รถเช่าเชียงใหม่ "  โดย ECOCAR พร้อมให้บริการแล้วเจ้า เฮาเป็นบริษัทรถเช่าเชียงใหม่ ที่ลูกค้าให้ความใว้วางใจ มากที่สุด ด้วยคุณภาพของรถยนต์และคุณภาพการบริการ ที่ดีเยี่ยม ถือได้ว่าเป็นที่ 1 ของรถเช่าในเชียงใหม่ในตอนนี้  เมื่อมาเที่ยวที่เชียงใหม่ครั้งใด เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบาย ขอให้นึกถึงรถเช่าเชียงใหม่ โดย ECOCAR เพราะเฮาเชื่อว่าชีวิต คือ การเดินทาง และทุกการเดินทางมีเป้าหมายเสมอ ดังนั้น เฮาจึงอยากเป็นเพื่อนฮ่วมเดินทางกับกับท่านทุกที่ในเชียงใหม่ เพื่อให้เดินทางไปสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพ  

จุดเด่นของรถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR ที่คุณจะได้รับ

1.  รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR เป็นรถเช่าที่มีคุณภาพระดับสูง และเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ และมีประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน ที่จะมีการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
2.  รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR จะมีการเช็คสภาพความพร้อมให้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าใช้งาน ทุกๆ ครั้ง 
3.  รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR สามารถขับเดินทางไปทั่วประเทศไทยได้ ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะขึ้นเขา หรือลงห้วย
4. พนักงานรถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR ทุกคน จะดูแลลูกค้า ทุกๆ คน เยี่ยงกับคนในครอบครัว และจะจดจำชื่อของลูกค้าทุกครั้งในการสนทนา ทำให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการซ้ำในครั้งต่อๆ ไป


เงื่อนไขที่ควรพึงปฏิบัติทุกครั้งในการขอใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR

1. ในการใช้บริการ รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR วันรับรถยนต์ ทางบริษัทจะเติมน้ำมันไว้ให้เต็มถัง และผู้เช่าต้องเติมน้ำมันคืนให้เต็มถังเช่นเดียวกัน ในวันที่คืนรถเช่าทุกครั้ง
2. การนับวันและเวลาในการใช้บริการ รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR จะยึดหลักการ 24 ชั่วโมง นับเป็น การเช่ารถ 1 วัน เช่น รับรถเช่าวันจันทร์ เวลา 13.00 น. และคืนรถยนต์วันอังคารเวลา 13.00 น. หากเกินเวลานั้น จะนับเป็น 1 วัน ทันที
3. เมื่อลูกค้าที่ใช้ รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR ต้องการเพิ่มจากจำนวนเวลาที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้งบริษัทว่าต้องการต่อเวลาเพิ่ม ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันครบสัญญาเช่า และจะต้องโอนเงินค่าเช่ารถเพิ่ม ตามจำนวนวันที่ต้องการเช่าเพิ่ม ให้เสร็จก่อนเวลา 17.00 น.
4. ด้านประกันภัยสำหรับ รถเช่าเชียงใหม่ ทาง ECOCAR ได้ทำประกันภัยประเภท 1 ไว้ทุกคัน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยจะมีการเรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรก จำนวน 3,000 - 5,000 บาท หากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด อย่างไรก็ตาม ผู้เช่าสามารถซื้อประกันภัยแบบพิเศษเพิ่ม วันละ 200 บาท ได้ ซึ่งผู้เช่าซื้อประกันภัยแบบพิเศษเพิ่ม จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก หากผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด
5. เมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งาน รถเช่าเชียงใหม่ ผู้เช่ามีหน้าที่ต้องแจ้งเครมกับบริษัทประกันภัยโดยทันที และนำใบแจ้งความเสียหาย มาให้ ECOCAR เมื่อผู้เช่าคืนรถยนต์ ทุกครั้ง


ราคารถเช่าเชียงใหม่ มันบ่แพงตี้กึ๊ดหรอกจ้าว

ราคารถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR จะเป็นราคาตี้ดีแต๊ดีว่า เพื่อการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ หื้อม่วนขนาด 
ยิ่งเช่าหลายวัน ราคายิ่งถูกลง ซึ่งหากเป็นรถเช่าใหม่ บ่ต้องวางเงินมัดจำเลยจ้าว

Nissan Almera 1,284 บาทต่อวัน
Toyota Vios 1,605 บาทต่อวัน

เราจะดูแลเรื่องนี้ หากได้ใช้บริการ รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR  

1. ค่าบริการรับ-ส่งรถยนต์ ฟรี ที่สนามบินเชียงใหม่ และสถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต) 
2. บริการ รถเช่าสนามบินเชียงใหม่ ทดแทน ตลอด 24 ชั่วโมงในจังหวัดเชียงใหม่ และ 48 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่อื่นๆ ในเขตภาคเหนือ
3. บริการ Call center 24 ชั่วโมง ด้วยเบอร์โทร 02-002-4606 (สำนักงานใหญ่) 
4. ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดช่วงเวลาที่ลูกค้าใช้บริการรถเช่าสนามบินเชียงใหม่


เอกสารสำหรับการขอใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ 
ผู้เช่าจะต้องเตรียมเอกสารมาด้วยดังนี้

1. บัตรประชาชน (Foreigners use your Home Country Passport) 
2. ใบขับขี่รถยนต์ (International Driving Permit) 
(For ASEAN cutomers, you can use your Home Country Driver License) 
3. บัตรเครดิต (Credit Card)

For English version, click here !! 

สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต กับ นักศึกษา ดูเพิ่มที่ เอกสารเช่ารถยนต์สำหรับผู้ไม่มีบัตรเครดิต

สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่รถยนต์
3. ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
4. ใบส่งซ่อม/รับรับรถ ที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่รถยนต์
3. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
4. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
5. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ 
2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับนักเดินทาง
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่รถยนต์
3. ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ


ช่องทางการติดต่อขอใช้บริการ รถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR

- จอง รถเช่าเชียงใหม่ โทร 063-187-5726 เวลา 07.00-23.00 น. ทุกวัน
- นอกเวลาทำการ ติดต่อได้ที่ Call center 02-002-4606 (สำนักงานใหญ่) ตลอด 24 ชั่วโมง
- รับรถยนต์และคืนรถยนต์ เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวัน
- Line ID : @ecocar
- สำนักงานรถเช่า ECOCAR เชียงใหม่ 
เลขที่ 92 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000


เป็นจั๋งใด๋กะ สำหรับรายละเอียดในการขอใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ ของ ECOCAR ตี้จะเอาใจ๋คุณหื้อได้ฮับความสะดวกสบาย ตลอดการเดินทาง หวังว่าจะมาใช้บริการขนาดแต๊เน้อ พวกเฮาจะคอยให้บริการอย่างเต็มที่ หื้อเกิดความประทับใจ๋หื้อขนาดแต๊เน้อ

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่
#1 โดย: เบสท์ [IP: 223.24.13.xxx]
เมื่อ: 2017-04-09 23:40:34
เคยเช่าecocarในดทม อยากถามว่าเราสามาใช้ข้อมูลเก่าในการเช่าได้มั้ยคะ และเงินประกันเท่าไหร่ให้เท่าที่กทมมั้ยคะ รบกวนติดตาอกลับหน่อยค่ะ
#2 โดย: ECOCAR [IP: 119.76.32.xxx]
เมื่อ: 2017-04-28 21:04:43
ตอบ คุณเบสท์
สามารถใช้ข้อมูลเก่า ในการเช่าได้ครับ
ที่สาขาเชียงใหม่ เช่ารถยนต์ ไม่ต้องใช้เงินมัดจำ ครับ
#3 โดย: แอน [IP: 184.22.189.xxx]
เมื่อ: 2017-12-29 22:38:59
สนใจเช่ารถค่ะ
#4 โดย: ควย [IP: 182.232.162.xxx]
เมื่อ: 2018-01-11 12:27:16
จอดรถข้างถนนขวางทางเข้าหน้าบ้าน ทางสัญจรผ่านนะคับไม่ใช่ลานจอดรถ
#5 โดย: siriroj [IP: 182.232.241.xxx]
เมื่อ: 2018-02-14 14:39:33
มีรถให้เช่าจาก กทม. ขับไปเที่ยวเชียงใหม่ใหมครับ
siriroj_16@yahoo.com
#6 โดย: นทีกานต์ [IP: 182.232.60.xxx]
เมื่อ: 2018-03-04 14:35:34
บริการเหมาจากสถานีรถไฟช.มไปอำเภอสันป่าตองเลย(ตลาดมะจำโรง)นิด..ช่วงเลา20:00น..มี2คนกับกระเป๋าเดินทาง2-3ใบ..ราคาประมานกี่บาทคะ
#7 โดย: Affiz [IP: 58.8.233.xxx]
เมื่อ: 2018-03-26 10:50:43
หากให้ไปส่งรถเช่า แถว ประตูท่าแพ ได้มั้ยครับ พอดีมีเพื่อนชาวมาเลเซีย จะมาเที่ยว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 852,610