2558 ช่วยเด็กพิการ

ECOCAR จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2559 


วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครนายก
เลี้ยงเด็กกำพร้าและพิการซ้ำซ้อน

การให้คือการสื่อสารที่ดีที่สุด 
เพราะการให้ คือการสื่อสารที่ดีที่สุด และ ECOCAR จะยังคงมุ่งมั่นที่พัฒนาการให้บริการรถเช่า  เพื่อให้คนไทยเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างอิสระ และส่งต่อการให้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
10.00 น. ออกเดินทางจาก ECOCAR
11.30 น. ถึงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและพิการซ้ำซ้อน มีกิจกรรม ดังนี้
              มอบสิ่งของเครื่องใช้
              กิจกรรมสันทนาการ
              เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ
14.30 น. เยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในไทย
16.00 น. กิจกรรมรวมพลังสามัคคี ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก
18.30 น. เข้าที่พัก 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมนันทนาการ 
              ประกวดชุดคาวบอย คาวเกิล
22.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก 
10.00 น.ไหว้พระ หลวงพ่อปากแดง ขอพร ขอหวย เลขเด็ด
11.00 น. แวะโรงเกลือ ซื้อของฝาก
12.00 น. เที่ยวน้ำตกวังตระไคร้ 
15.00 น. เดินทางกลับ#รถเช่า #เช่ารถ #ECOCAR rent-a-car
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,113,575