รวมหน้าตาใบขับขี่รถยนต์ของชาติ ASEAN

รวมหน้าตาใบขับขี่รถยนต์ของชาติ ASEAN

นับตั้งปี พ.ศ.2558 ที่ได้มีการเปิดเป็นประชาคมอาเซียน ผู้คนสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันในเหล่าชาติสมาชิก ASEAN แน่นอนก็ต้องมีการขอเช่ารถในประเทศต่างๆ ในการเดินทางมาในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่ง ECOCAR จะมาเผยถึงหน้าตาของใบขับขี่รถยนต์ของบรรดาชาติ ASEAN ของเราว่า มีหน้าตาเป็นอย่างไร

ใบขับขี่รถยนต์ของชาติ ASEAN : ฟิลิปปินส์

ประเทศที่เดินทางมาทำงานต่างประเทศมากที่สุด ด้วยพื้นฐานที่ประชากรของแดน "ตากาล็อก" สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด ซึ่งใบขับขี่รถยนต์ของเขา จะแบ่งเป็น 2 แบบ ขับเป็นอาชีพ กับ ขับไม่เป็นอาชีพ

 

ใบขับขี่รถยนต์ของชาติ ASEAN : อินโดนีเซีย

ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน แน่นอนการสัญจรการใช้รถของคนประเทศนี้ก็เยอะตามไปด้วย

 

ใบขับขี่รถยนต์ของชาติ ASEAN : เมียนมา

ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ทางตะวันตก ที่เป็นประตูที่ไปสู่เอเชียใต้ และประเทศจีน ซึ่งใบขับขี่รถยนต์ของดินแดนเจดีย์ชเวดากอง จะบอกข้อมูลไม่มาก ซึ่งมีระบุกรุ๊ปเลือดด้วย

 

ใบขับขี่รถยนต์ของชาติ ASEAN : สปป.ลาว

ประเทศแห่งลุ่มน้ำโขง ที่มีการเดินทางข้ามฝั่งมายังประเทศไทย ไม่น้อย โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นประเทศเดียวในย่านภูมิภาคอาเซียน ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ด้วยความที่เคยตกเป็นอาณานิคมของแดนน้ำหอมมาก่อน

 

ใบขับขี่รถยนต์ของชาติ ASEAN : มาเลเซีย

ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ ที่จะได้รับอานิสงส์จากประชากรจากแดนเสือเหลือง อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

 

ใบขับขี่รถยนต์ของชาติ ASEAN : สิงคโปร์

ประเทศเล็ก แต่มีมูลค่าทางเศรษฐิกิจสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งใบขับขี่ของแดนลอดช่องนั้น จะระบุข้อมูลที่สำคัญๆ เบื้องต้น ซึ่งมีความน่าเชือถืออยู่แล้ว นอกจากนี้ ชาวสิงคโปร์มีรสนิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่ต่างจาก ชาวมาเลเซีย เท่าไหร่นัก

#1 โดย: พีม [IP: 1.47.72.xxx]
เมื่อ: 2019-04-15 22:20:58
สวัสดีครับ อยากสอบถามครับ นอกจากประเทศไทย รูปแบบใบขับขี่สมาทการ์ดที่สามารถขับรถได้ 10 ประเทศ อาเซียนแล้ว มีประเทศไหนอีกไหมครับ ที่สามารถใช้ได้ในอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศเช่นเดียวกันกับของไทยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,113,574