เตรียมอะไรไปบ้าง ในการต่อใบขับขี่รถยนต์ ในปี 61

เตรียมอะไรไป ในการต่อใบขับขี่รถยนต์ ในปี 61

หากใครที่มีใบขับขี่รถยนต์อยู่แล้ว ซึ่งในปีนี้จะหมดอายุของเดิมที่เคยทำมาเมื่อ 5 ปีก่อน หรือมีใขับขี่ชั่วคราว ที่มีอายุเพียงปีเดียว ทาง รถเช่า ECOCAR  จะมาชี้แนะการต่อใบขับขี่รถยนต์ของคุณให้ เผื่อจะได้ไม่ต้องวุ่นว่ายเตรียมอะไรๆ ในช่วงฉุละหุดังกล่าว

เอกสารที่จะต้องใช้ในการต่อใบขับขี่ ของกลุ่มที่มีใบขับขี่ชั่วคราว

สำหรับคนที่มีใบขับขี่ชั่วคราว ซึ่งจะได้ตอนผ่านการทดสอบใบขับขี่ในปีที่แล้ว เมื่อครบอายุของบัตร 1 ปี หากต้องการจะต่อใบขับขี่ใหม่ ที่มีอายุถึง 5 ปี จำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารดังนี้ อาทิ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว, บัตรประชาชนตัวจริง และ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ที่ออกก่อนไม่เกิน 1 เดือน

- ขั้นตอนดำเนินการ 
1. เดินทางไปขนส่งฯ เพื่อให้ตรวจสอบเอกสาร เพื่อยื่นคำขอต่อใบขับขี่ 
2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อาทิ ตาบอดสีหรือไม่, วัดสายตาทางลึก, วัดสายตาทางกว้าง และ ปฏิกิริยาทางเท้า 
3. ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมถ่ายรูปลงบัตรใหม่ ที่มีอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี โดยนับถึงก่อนวันเกิดเจ้าของบัตร เพียง 1 วัน

เอกสารที่จะต้องใช้ในการต่อใบขับขี่ ของกลุ่มที่มีใบขับขี่ 5 ปีแรก

สำหรับคนที่มีใบขับขี่อยู่แล้ว หลังผ่านไปใช้งาน 5 ปีแรก ซึ่งหวังจะต่อใบขับขี่เพิ่มไปอีก 5 ปีถัดไป ใช้เอกสารเพียง 2 อย่างเท่านั้น ได้แก่ ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปีเดิม กับ บัตรประชาชนตัวจริง

- ขั้นตอนดำเนินการ 
1. เดินทางไปขนส่งฯ เพื่อให้ตรวจสอบเอกสาร เพื่อยื่นคำขอต่อใบขับขี่ 
2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อาทิ ตาบอดสีหรือไม่, วัดสายตาทางลึก, วัดสายตาทางกว้าง และ ปฏิกิริยาทางเท้า 
3. เข้ารับการอบรมเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
4. ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมถ่ายรูปลงบัตรใหม่ ที่มีอายุการใช้งานอีก 5 ปี โดยนับถึงก่อนวันเกิดเจ้าของบัตร เพียง 1 วัน


เกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ก็สามารถเข้าการทดสอบในการต่อใบขับขี่ได้

หากคุณไม่ได้มาต่อใบขับขี่ในปีนี้ คุณสามารถใช้ได้อีก 3 ปี ซึ่งในเวลาดังกล่าว ยังสามารถยื่นขอต่อใบขับขี่ได้ แต่ถ้าเกิน 3 ปีไปแล้ว ต้องเข้ารับการทดสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม ซึ่งจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆ หากต้องมานับหนึ่งใหม่ตั้งแต่แรก ฉะนั้นถึงเวลาก็ไปต่อในกรอบเวลาก่อนหมดอายุดีกว่า


ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ของคุณเอง

โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ใช้ราคาเพียงครึ่งพันมาหน่อยๆ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วน อาทิ ค่าธรรมเนียม 500 บาท, ค่าถ่ายรูป และพิมพ์บัตร 100 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมเป็น 605 บาทเท่านั้น


การต่อใบขับขี่สากล (International Driving Permit)

หากคุณต้องการขับรถในต่างประเทศด้วยแล้ว คุณจะต้องทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะในต่างประเทศจะใช้พวก International Driving Permit เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถ หรือ การเช่ารถในต่างแดน (หากอยู่ในกลุ่มประเทศ ASEAN สามารถใช้ใบขับขี่ไทยได้เลย)  ซึ่งมีอายุการใช้งานเพียง 1 ปีเท่านั้น ซึ่งหากจะมาต่อใบขับขี่สากลอีก 1 ปี ควรใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมฉบับจริง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
3. สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล (พร้อมฉบับจริง)
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป หน้าตรง แบบถ่ายรูปทำ VISA ยิ่งดี
5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท (ค่าธรรมเนียม 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท)


ยื่นดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ในการต่อใบขับขี่

คุณสามารถเข้าไปดำเนินการในการขอต่อใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งทางบก ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งใครอยู่จังหวัดไหน สามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์ของ "กรมการขนส่งทางบก" นี้เลยเป็นอย่างไรบ้าง หวังว่าจะได้รับความรู้ไปมาก สำหรับการต่อใบขับขี่ ที่ไม่ยุ่งยาก วันเดียวก็ได้บัตรใบใหม่แล้ว ในตอนต่อไป ทาง รถเช่า ECOCAR จะมานำเสมออะไรนั้น ติดตามกันต่อไป ซึ่งใครที่จะหารถเช่า แวะมาได้ที่ ECOCAR ที่มีอยู่ถึง 9 สาขาทั่วไทย ไว้ให้บริการแล้ว


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,113,574