งานประกวดคลิปวีดีโอ

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ปลายทางแห่งความฝัน"

บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ

หัวข้อ "ปลายทางแห่งความฝัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ประกวดคลิปวีดีโอ

 

  

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

- นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

- สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)

รายละเอียดการประกวด

-ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับ "ปลายทางแห่งความฝัน" ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ โดยให้จบด้วยโลโก้ รถเช่าอีโคคาร์ และสโลแกน “เพราะชีวิต คือ การเดินทาง”

-สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอ ว่าเกี่ยวข้องและตอบโจทย์ในหัวข้อ "ปลายทางแห่งความฝัน" อย่างไร

-ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, , MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่ำ 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel) 

 

รางวัลการประกวด  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 นิสิต นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ                       15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภทที่ 2 บุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ                       15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทางบริษัทฯ แถมคูปองสำหรับเช่ารถฟรี จำนวน 2 วัน มูลค่า 3,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล

รายชื่อกรรมการในการประกวด

คุณฉัตรชัย โคตถา                      กรรมการผู้จัดการ บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จำกัด

คุณพัทยา พฤกตาล                     กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเร้นท์อีโก้คาร์ จำกัด

คุณพิมพ์นลิน โตไพบูลย์               ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel: 02-030-5880     คุณพิมพ์นลิน โตไพบูลย์   ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

Email : info@thairentecocar.com 

 

Visitors: 2,113,576