รถเช่าพร้อมคนขับ  090-6384888

เช่ารถพร้อมคนขับ ECOCAR rent-a-car 

เช่ารถพร้อมคนขับ คือ การให้บริการรถเช่า ที่มีพนักงานขับรถยนต์ คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเดินทาง ซึ่งได้มีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า ทำให้การเดินทางไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วขึ้น หรือการเช่ารถพร้อมคนขับสำหรับการทำธุระในเมืองในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ทำให้ลูกค้ามีเวลาวางแผนงานอย่างอื่น หรือสื่อสาร สั่งงานอื่นๆ ได้โดยสะดวกและปลอดภัย หรือ การเช่ารถพร้อมคนขับ เพื่อเดินทางไปที่ที่เราไม่ชำนาญทาง เป็นต้น

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ ของ ECOCAR rent-a-car

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ โดยรถยนต์ของเราเป็นรถยนต์ใหม่ทุกคัน รวมทั้งรถยนต์ทุกคันได้ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริการรถเช่าพร้อมคนขับ ของเราทุกคันจะไม่เสียหรือขัดข้องในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งพนักงานที่ให้บริการเช่ารถขับเองของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานรถยนต์และพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศทุกคน ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราจะเป็นบริการรถเช่าพร้อมคนขับที่ดีที่สุดและเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ

ราคาเช่ารถพร้อมคนขับ

  • เช่ารถ camry พร้อมคนขับ ราคา 4,280 บาท/วัน
  • เช่ารถเบนซ์พร้อมคนขับ ราคา 9,844 บาท/วัน
  • ไม่ต้องมีเงินมัดจำค่าเช่า 
  • ราคานี้ไม่รวม ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าจอดรถยนต์
  • ให้บริการ 10 ชั่วโมง 
  • ไปรับ และส่ง ยังจุดนัดพบ 


เงื่อนไขของการให้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ

1. ราคาเช่ารถพร้อมคนขับ ที่แสดงด้านบนนี้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วนและค่าจอดรถยนต์ ในระหว่างการให้บริการ
2. การเช่ารถพร้อมคนขับ จะให้บริการในช่วงเวลา 07.00-17.00 น. หากต้องการใช้บริการเพิ่มนอกเวลาดังกล่าว คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 321 บาท
3. การเช่ารถพร้อมคนขับ เราสามารถขับรถวิ่งได้ทั่วประเทศไทย ไม่จำกัดระยะทาง 

เงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการเช่ารถพร้อมคนขับ แบ่งเป็น 2 เงื่อนไข

1) การทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับในนามนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

-ชำระค่าเช่าภายใน 7 วัน หลังจากให้บริการเสร็จสิ้น
-ค่าน้ำมันและทางด่วน ทางบริษัท ECOCAR จะสำรองจ่ายให้ลูกค้าในวงเงิน  3,000 บาท เมื่อครบจำนวน จะขอนำใบเสร็จไปเบิกเงินสดที่บริษัทของลูกค้า

2) การทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับในนามบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท

- ชำระเงินค่าเช่าทั้งหมด ในวันแรกที่เริ่มให้บริการ
- ค่าน้ำมัน ทางด่วนและค่าที่จอดรถยนต์ ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายเองในระหว่างที่ให้บริการ

ทั้งนี้หากลูกค้า ยืนยันการเช่ารถพร้อมคนขับ ขอให้จัดส่งเอกสารเหล่านี้มาให้ทางบริษัท ECOCAR ด้วย
1. เช่ารถพร้อมคนขับในนามบุคคล ใช้เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน 
2. เช่ารถพร้อมคนขับในนามนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับ Update ไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาใบ ภ.พ. 20

ทำไมจึงต้องใช้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ กับ ECOCAR 

1. การเช่ารถพร้อมคนขับของเราเน้นการตรงต่อเวลา โดยเราจะเดินทางไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
2. เราเชี่ยวชาญด้านเส้นทาง โดยเราจะวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อให้ประหยัดเวลาและน้ำมัน
3. พนักงานพูดภาษาอังกฤษได้
4. มีระบบติดตามรถยนต์ โดยมีหัวหน้างานคอยดูแล สั่งการคนขับรถ หากมีการออกนอกเส้นทางตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้การเดินทางใช้เวลาน้อยที่สุด
5. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 1 ปี จึงนับว่าเราเป็นรถเช่าเกรด A ในด้านคุณภาพของรถยนต์
6. รถยนต์ผ่านการตรวจสอบความพร้อมใช้งานก่อนให้บริการลูกค้า
7. พนักงานทุกคนจะต้อนรับและบริการลูกค้าอย่างดี เราจดจำและเรียกชื่อคุณทุกครั้งที่มาเช่ารถยนต์กับเรา
8. ทำประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการใช้บริการ จะมีประกันภัยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
9. มีความน่าเชื่อถือและมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุด

รถเช่าพร้อมคนขับพูดภาษาอังกฤษได้

บริการหลังการขายสำหรับการเช่ารถพร้อมคนขับของเรา

เรามีความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ ทีมผู้บริการได้ให้นโยบายที่สำคัญในการบริการหลังการขายสำหรับการเช่ารถาพร้อมคนขับดังนี้

1. มี Call center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากคุณมีปัญหาในการใช้งานรถยนต์ หรือ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางด้วยรถเช่าพร้อมคนขับ สามารถโทรขอความช่วยเหลือกับทางบริษัทได้ตลอดเวลา

2. บริการรถเช่าขับเองทดแทน ในกรณีที่รถเช่าของเราไม่สามารถใช้งานได้ โดยเราจะนำรถยนต์ไปเปลี่ยนให้ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

ลูกค้าของเรา ที่เคยใช้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ

รถเช่าพร้อมคนขับ UACJ-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ NISSAN-ลูกค้า        รถเช่าพร้อมคนขับ HONDA-ลูกค้า     

 

รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัทสยามเคมีคัล โลจิสติกส์ จำกัด-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ caroline-ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ caroline-ลูกค้า      รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด-ลูกค้า

kourakuen-thailand ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ    รถเช่าพร้อมคนขับ NAGASE-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ hanwa-ลูกค้า

 

รถเช่าพร้อมคนขับ thai torica-ลูกค้า   บริการรถเช่าพร้อมคนขับ-บริษัท ปริ้นไดมอนด์ จำกัด     ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ-Thermax

ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ-NTT data     

ติดต่อขอใช้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ กับ ECOCAR rent-a-car

Chat พูดคุยหรือจองรถเช่า กับเรา  24 ชั่วโมง  LINE ID : @ecocar  หรือคลิก        

    รถเช่า


#รถเช่า #เช่ารถ #ECOCAR rent-a-car

#150 โดย: Jirayuss [IP: 58.136.79.xxx]
เมื่อ: 2018-11-14 08:42:00
พอดีอยากจะไปงานแต่งงานเพื่อนที่บางแสน เลยอยากใช้บริการรถยนต์พร้อมคนขับครับ (กทม-บางแสน ) วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 06.00 - 12.00 ครับ
ติดต่อที่ไลน์นี้นะครับ jirayuss
#151 โดย: Jirayuss [IP: 58.136.79.xxx]
เมื่อ: 2018-11-14 09:01:36
ได้รถแล้วคับ...ขอบคุณครับ
#152 โดย: wannisa [IP: 202.28.214.xxx]
เมื่อ: 2018-12-01 07:21:38
พอดีต้องการรับที่นั่งได้ 6 คน พร้อมคนขับ เดินทางไปเขาใหญ่ไปคอนเสริต ใช้รถวันที่ 8-10 จากกทม ไปนครราชสีมา อยากได้ราคาน่ารักๆ พร้อมรู้เส้นทาง ขับรถปลอดภัย
#168 โดย: kob1987 [IP: 223.24.60.xxx]
เมื่อ: 2019-04-18 18:49:46
ผมมีรถ nissan sylphy สพาพใหม่พร้อมคนขับ ไปได้ทั่วไทยราคาโทรมาคุยกันนะครับ0972347826
#169 โดย: Momokankan1 [IP: 58.8.157.xxx]
เมื่อ: 2019-04-27 13:35:25
มีรถMG3ค่ะ รับเหมาทั่วประเทศค่ะ โทร.0970841315
#170 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.81.xxx]
เมื่อ: 2019-05-01 03:11:54
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 0811026516 line. ID bar016
#171 โดย: Ball [IP: 1.47.70.xxx]
เมื่อ: 2019-05-06 12:45:07
บริการรถเช่าพร้อมคนครับ Honda Civic 2017
โทร.0943230053 line:narin_laoshi
#172 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.83.xxx]
เมื่อ: 2019-05-13 22:01:13
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918 line. ID bar016
#173 โดย: ธนกฤต [IP: 182.232.188.xxx]
เมื่อ: 2019-05-19 17:43:13
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ รถเก๋งนิสสันอัลเมร่า
ทางไกล
เริ่มต้น100+กิโลละ5บาท
เช่าเหมาวัน9ช.ม.800ระยะทางไม่เกิน50กิโล
โทร&id.Line 0852620117​
#174 โดย: เกด [IP: 182.232.196.xxx]
เมื่อ: 2019-05-26 20:25:43
https://m.facebook.com/KRservice01/
Private Car Service
-Every where we can go
-Driver by lady or Gentleman can selected
- please Contact number
Tel. 081 3063498
Line id : ked_rin
#175 โดย: Maan [IP: 122.155.46.xxx]
เมื่อ: 2019-05-29 20:50:10
Car with driver
Can go everywhere in Chiang mai
Toyota 4 weel drive Cab
Tel: 0931641152
Line Id: mun267
#176 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.106.xxx]
เมื่อ: 2019-06-13 14:24:10
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด(ไม่คิดค่าที่พัก) วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016
#177 โดย: Suthiwat sisuksam [IP: 49.230.104.xxx]
เมื่อ: 2019-06-18 00:47:58
มีบริการให้เช่ารถยนต์พร้อมคนขับD-MAX 1.9 4ประตูู กทม-ตจว. วันล่ะ1300 ไม่รวค่าน้ำมัน สนใจ T.0927574729
#178 โดย: ปาล์ม [IP: 49.230.67.xxx]
เมื่อ: 2019-07-12 17:24:56
อยู่นครปฐมค่ะ จะไปทำธุระพุทธมณฑลสาย 2
วันอาทิตย์ที่ 14 กค
#179 โดย: พนาไพร [IP: 223.24.60.xxx]
เมื่อ: 2019-08-06 21:36:41
หารถเช่า พร้อมคนขับ จากพัทยา ไป นครปฐม ไปกลับวันเดียว ค่ะ
#180 โดย: พนาไพร [IP: 223.24.60.xxx]
เมื่อ: 2019-08-06 21:42:57
หารถเช่า พร้อมคนขับ จากพัทยา ไป นครปฐม ไปกลับวันเดียว โทร 0955877306 ขอราคามิตรภาพนะคะ ไปทำบุญ เดกยากไร้ค่ะ
#181 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.84.xxx]
เมื่อ: 2019-08-08 15:07:11
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016
#182 โดย: ีรัตน์ [IP: 171.98.47.xxx]
เมื่อ: 2019-09-07 16:02:54
อยากได้รถพร้อมคนขับ ชัยภูมิ ดอนละนาม ไปซื้อของจ่ายตลาดในตัวเมือง ไปหาหมอในตัวเมืองชัยภูมิ มีงานทุกอาทิตย์ และทุกๆเดือนจะเข้ากรุงเทพด้วยค่ะ ขับรถให้ผู้ใหญ่ค่ะ บ้านอยู่ดอนละนาม หารถพร้อมคนขับ หรือจะเฉพาะคนขับก็ได้ อยากได้แบบต้อเที่ยว หรือใครอยากจะสมัครเป็นคนขับเลยก็ได้มีบ้านให้อยู่ค่ะ ใครสนใจติดต่อ 094-465-8503
#183 โดย: Sommai Service [IP: 203.172.120.xxx, 165.225.112.xxx]
เมื่อ: 2019-09-10 13:37:40
บริการรถรับส่งทั่วประเทศ ด้วยรถคุณภาพดี พร้อมคนขับปลอดภัย

รายละเอียด ดังนี้
บริการ 24 ชั่วโมง
ฟอร์จูนเนอร์ 7 ที่นั่ง รวมคนขับ
ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง โดยสารกี่คนก็ราคาเท่าเดิม
รับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
รับงานเร่งด่วน โทรสอบถามได้ 24 ชั่วโมง (ราคาเท่ากับ rate ปกติ)

Tel: 0623367944
Line: fangxl59
#184 โดย: เจษฎา วาณิชย์กาญจนกุล [IP: 182.232.119.xxx]
เมื่อ: 2019-09-24 16:06:28
บริการให้เช่ารถ พร้อมคนขับครับ ภาคเหนือ วันละ 1300บาท (ไม่รวมค่าน้ำมัน) รถ Mazda 2 ใหม่ครับ ว่างวันอาทิตย์ สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ
Tel:0980024537
Line:jedsada.w เจษครับ
#185 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 61.90.30.xxx]
เมื่อ: 2019-10-01 09:08:27
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 081-102-6516
Line. ID bar016
#186 โดย: ธเนศ [IP: 182.232.199.xxx]
เมื่อ: 2019-10-13 13:44:41
บริการรถรับส่งทั่วราชอาณาจักร พร้อมคนขับ
รถยนต์ Honda BRV 7 ที่นั่ง
รถใหม่ คนขับสุภาพ อัธยาศัยดี
ราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง
เริ่มต้นวันละ 1,300 บาท ไม่รวมน้ำมันรถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.0982823341
#187 โดย: arkom [IP: 125.24.174.xxx]
เมื่อ: 2019-10-16 09:09:12
บริการรถ suv พร้อมคนขับ (รับงาน เสาร์-อาทิตย์)
Line: arkom_192
#188 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 61.90.26.xxx]
เมื่อ: 2019-10-16 23:15:19
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016
#189 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.85.xxx]
เมื่อ: 2019-11-23 08:28:52
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016
#190 โดย: Yuu [IP: 203.113.114.xxx]
เมื่อ: 2019-12-02 15:16:44
หารถเช่าพร้อมคนขับ สระบุรี ไปส่งดอนเมือง 06.00-08.00 วันที่ 5
#191 โดย: hwir001@gmail.com [IP: 184.22.91.xxx]
เมื่อ: 2020-01-11 15:46:49
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
#192 โดย: Apichai Chatjane [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2020-01-15 13:17:40
มีบริการขับรถให้ ออกต่างจังหวัด หรือรายวัน-ชั่วโมง ผู้ขับมีประสบการณ์สูง ติดต่อ 0633715520 เวปเพจ ชัดเจนขายจริง [facebook]
#193 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.83.xxx]
เมื่อ: 2020-04-26 08:46:11
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
#194 โดย: เอก [IP: 1.46.77.xxx]
เมื่อ: 2020-04-27 14:28:54
บริการรถกระบะสี่ประตู พาท่องเที่ยวกรุงเทพ-เฉพาะภาคตะวันออกโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางทะเลจะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ รถford renger 2.0
วันละ1500 (ไม่รวมน้ำมัน)
เบอร์โทร 0814059720
#195 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.118.xxx]
เมื่อ: 2020-06-12 11:15:21
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016
#196 โดย: ชัย [IP: 182.232.216.xxx]
เมื่อ: 2020-08-31 21:33:57
บริการ ให้เช่ารถยนต์(nisan juke 1.6) พร้อมคนขับ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 089 939 2829
#197 โดย: เซม [IP: 1.47.33.xxx]
เมื่อ: 2020-09-08 21:34:45
ใครอยากได้คนขับรถ รายเดือนบ้าง สนใจสอบถามได้นะคะ
เซม 0891102983 รับจ้างขับรถให้คะ คนขับรถรู้เส้นทางเป็นอย่างดี ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล คะ
ไปต่างจังหวัด ก็ไปได้คะ
สนใจโทรไปสอบถามได้คะ
#198 โดย: หนุ่ย [IP: 182.232.171.xxx]
เมื่อ: 2020-09-25 09:51:10
บริการรถ Ecocar พร้อมคนขับรวมค่าน้ำมัน พาเที่ยวปากช่อง-เขาใหญ่ สื่อสารภาาาอังกฤษได้ ราคาไม่แรง เริ่มต้นที่ 1,000-บาท
ติดต่อได้ที่ 081-8474252 ยินดีให้บริการและคำแนะนำค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่
Visitors: 1,800,450