รถเช่าพร้อมคนขับ  090-6384888

เช่ารถพร้อมคนขับ โดยบริษัทไทยเร้นท์อีโก้คาร์จำกัด

รถเช่าพร้อมคนขับ เช่ารถยนต์พร้อมคนขับ

เช่ารถพร้อมคนขับ คือ การให้บริการรถเช่า ที่พนักงานขับรถยนต์ คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเดินทาง ซึ่งได้มีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า ทำให้การเดินทางไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วขึ้น หรือการเช่ารถพร้อมคนขับสำหรับการทำธุระในเมืองในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ทำให้ลูกค้ามีเวลาวางแผนงานอย่างอื่น หรือสื่อสาร สั่งงานอื่นๆ ได้โดยสะดวกและปลอดภัย หรือ การเช่ารถพร้อมคนขับ เพื่อเดินทางไปที่ที่เราไม่ชำนาญทาง เป็นต้น

บริการเช่ารถพร้อมคนขับ ของ ECOCAR

เรายินดีบริการเช่ารถพร้อมคนขับ โดยรถยนต์ของเราเป็นรถยนต์ใหม่ทุกคัน รวมทั้งรถยนต์ทุกคันได้ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริการรถเช่าพร้อมคนขับ ของเราทุกคันจะไม่เสียหรือขัดข้องในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งพนักงานที่ให้บริการเช่ารถขับเองของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานรถยนต์และพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศทุกคน ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราจะเป็นบริการรถเช่าพร้อมคนขับที่ดีที่สุดและเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ

ราคาเช่ารถพร้อมคนขับ

รุ่นรถยนต์    เช่า 1 วัน   เช่ารายเดือน
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Nissan Almera   Nissan Almera 1.2 CVT 2,782 51,360
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Toyota Vios  New Toyota Vios 1.5 AT 2,996 54,570
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Honda Civic Honda Civic 1.8 AT 3,210 65,270
รถเช่าพร้อมคนขับ Altis   New Toyota Altis 1.8 AT 3,317 70,620

            รถเช่าพร้อมคนขับ Fortuner Toyota Fortuner 2.5 V 2WD

4,494
81,320

 

New Nissan Teana 2.0 XE     

4,494   

  81,320  


เงื่อนไขของการให้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ

1. ราคาเช่ารถพร้อมคนขับ ที่แสดงด้านบนนี้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วนและค่าจอดรถยนต์ ในระหว่างการให้บริการ
2. การเช่ารถพร้อมคนขับ จะให้บริการในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หากต้องการใช้บริการเพิ่มนอกเวลาดังกล่าว คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 321 บาท
3. การเช่ารถพร้อมคนขับ เราสามารถขับรถวิ่งได้ทั่วประเทศไทย ไม่จำกัดระยะทาง 

เงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการเช่ารถพร้อมคนขับ แบ่งเป็น 2 เงื่อนไข

1) การทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับในนามนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

-ชำระค่าเช่าภายใน 7 วัน หลังจากให้บริการเสร็จสิ้น
-ค่าน้ำมันและทางด่วน ทางบริษัท ECOCAR จะสำรองจ่ายให้ลูกค้าในวงเงิน  3,000 บาท เมื่อครบจำนวน จะขอนำใบเสร็จไปเบิกเงินสดที่บริษัทของลูกค้า

2) การทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับในนามบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท

- ชำระเงินค่าเช่าทั้งหมด ในวันแรกที่เริ่มให้บริการ
- ค่าน้ำมัน ทางด่วนและค่าที่จอดรถยนต์ ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายเองในระหว่างที่ให้บริการ

ทั้งนี้หากลูกค้า ยืนยันการเช่ารถพร้อมคนขับ ขอให้จัดส่งเอกสารเหล่านี้มาให้ทางบริษัท ECOCAR ด้วย
1. เช่ารถพร้อมคนขับในนามบุคคล ใช้เอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน 
2. เช่ารถพร้อมคนขับในนามนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับ Update ไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาใบ ภ.พ. 20

ทำไมจึงต้องใช้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ กับ ECOCAR 

1. การเช่ารถพร้อมคนขับของเราเน้นการตรงต่อเวลา โดยเราจะเดินทางไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
2. การเช่ารถพร้อมคนขับของเราเชี่ยวชาญด้านเส้นทาง โดยเราจะวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อให้ประหยัดเวลาและน้ำมัน
3. การเช่ารถพร้อมคนขับของเรา พนักงานพูดภาษาอังกฤษ ได้ทุกคน
4. การเช่ารถพร้อมคนขับของเรามีระบบติดตามรถยนต์ โดยมีหัวหน้างานคอยดูแล สั่งการคนขับรถ หากมีการออกนอกเส้นทางตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้การเดินทางใช้เวลาน้อยที่สุด
5. การเช่ารถพร้อมคนขับของเราเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 1 ปี จึงนับว่าเราเป็นรถเช่าเกรด A ในด้านคุณภาพของรถยนต์
6. การเช่ารถพร้อมคนขับของเราผ่านการตรวจสอบความพร้อมใช้งานก่อนให้บริการลูกค้า
7. การเช่ารถพร้อมคนขับของเรา พนักงานทุกคนจะต้อนรับและบริการลูกค้าอย่างดี เราจดจำและเรียกชื่อคุณทุกครั้งที่มาเช่ารถยนต์กับเรา
8. การเช่ารถพร้อมคนขับของเราทำประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการใช้บริการ จะมีประกันภัยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
9. การเช่ารถพร้อมคนขับของเรา มีความน่าเชื่อถือและมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุด

รถเช่าพร้อมคนขับพูดภาษาอังกฤษได้

บริการหลังการขายสำหรับการเช่ารถพร้อมคนขับของเรา

เรามีความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ ทีมผู้บริการได้ให้นโยบายที่สำคัญในการบริการหลังการขายสำหรับการเช่ารถาพร้อมคนขับดังนี้

1. มี Call center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากคุณมีปัญหาในการใช้งานรถยนต์ หรือ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางด้วยรถเช่าพร้อมคนขับ สามารถโทรขอความช่วยเหลือกับทางบริษัทได้ตลอดเวลา

2. บริการรถเช่าขับเองทดแทน ในกรณีที่รถเช่าของเราไม่สามารถใช้งานได้ โดยเราจะนำรถยนต์ไปเปลี่ยนให้ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

ลูกค้าของเรา ที่เคยใช้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ

รถเช่าพร้อมคนขับ UACJ-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ NISSAN-ลูกค้า        รถเช่าพร้อมคนขับ HONDA-ลูกค้า     

 

รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัทสยามเคมีคัล โลจิสติกส์ จำกัด-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ caroline-ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ caroline-ลูกค้า      รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด-ลูกค้า

kourakuen-thailand ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ    รถเช่าพร้อมคนขับ NAGASE-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ hanwa-ลูกค้า

 

รถเช่าพร้อมคนขับ thai torica-ลูกค้า   บริการรถเช่าพร้อมคนขับ-บริษัท ปริ้นไดมอนด์ จำกัด     ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ-Thermax

ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ-NTT data     

อยากไปไหนก็ได้ไป ตามที่คุณต้องการ ในการเช่ารถพร้อมคนขับ กับ รถเช่า ECOCAR

เช่ารถพร้อมคนขับกับเราแล้ว จะไปไหนดี ซึ่งทาง รถเช่า ECOCAR ก็มีลิสต์แหล่งท่องเที่ยวให้คุณเลือกแล้ว ที่สามารถเลือกได้ดั่งใจคุณแล้ว รายละเอียดสามารถดูได้ในนี้เลย Click สิ !! หรือหากเน้นที่ที่คุณอยากไปเฉพาะทาง ก็มีด้วย ไม่ว่าจะเป็น 

รวมน้ำตก ต้อนรับเที่ยวหน้าฝน ไม่ไกลกรุง

ไหว้พระธาตุของคนเกิดปีชง 2561

เที่ยวทะเลใกล้กรุงเทพ 

ชมอนุสรณ์แห่งสงครามโลก ครั้งที่ 2

ติดต่อขอใช้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ กับ ECOCAR 

Chat พูดคุยหรือจองรถเช่า กับเรา  24 ชั่วโมง  LINE ID : @ecocar  หรือคลิก        

    รถเช่า

เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับรายละเอียดในการขอใช้บริการเช่ารถพร้อมคนขับ ของ ECOCAR หวังว่าจะได้รับความพอใจกันมากๆ ตลอดปีนี้ ที่มีทั้ง 10 สาขา ให้บริการกัน


#รถเช่า #เช่ารถ #ECOCAR rent-a-car

#117 โดย: Ood [IP: 124.120.178.xxx]
เมื่อ: 2018-04-24 22:44:56
มีรถบ้านให้เช่าเหมาพร้อมคนขับรับทั้งคนไทยและต่างชาติ คบขับเป็นเจ้าของรถเอง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ กับภาษาญี่ปุ่นได้ปัจจุบันอายุ 55 ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ขับรถช้า ไม่รีบร้อน ขับรถมา 30 ปีไม่เคยมีคดีความ ที่บ้านมีรถสองคัน เป็น Toyota fortunes ออกปี 2011 และ Toyota Altis 1•8 ออกปี2018 ค่าเช่า ราคาตามปกติ ไปได้หมด บอกทางก็จะดี สถานที่เที่ยวรู้เยาะ เพราะชอบเที่ยว สนใจติดต่อได้ ครับ
Can communicate with English language and 日本 話
From ood or オツド 0812578797
#118 โดย: วิโรจน์ [IP: 134.196.45.xxx]
เมื่อ: 2018-05-01 17:50:21
บริการ ให้เช่ารถยนต์ toyota altis 1.6 เบนซิน พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 063 963 7670 line. ID bar016
#119 โดย: เก่ง [IP: 182.232.199.xxx]
เมื่อ: 2018-05-07 12:58:34
บริการ เช่ารถพร้อมคนขับ รถกระบะโตโยต้า 4ประตู ข้างหลังมีหลังคาแคร์รีบอย ให้บริการใน กทม.และ ต่างจังหวัด ติดต่อได้ทุกวัน
0800824479 (คุณเก่ง)
#120 โดย: จิระพงษ์ [IP: 27.55.86.xxx]
เมื่อ: 2018-05-09 23:17:23
มีรถเช่าพร้อมคนขับรถเก๋ง Honda civil โทร 0638534049 บริการทุกวันคับสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
#121 โดย: เกด [IP: 49.229.144.xxx]
เมื่อ: 2018-05-10 10:42:37
https://m.facebook.com/KRservice01/
Private Car Service
-Every where we can go
-Driver by lady or Gentleman can selected
- please Contact number
Tel. 081 3063498
Line id : ked_rin
#122 โดย: จิระเดช [IP: 124.121.234.xxx]
เมื่อ: 2018-05-11 20:27:17
มีรถแคปติวา ให้เช่าพร้อมคนขับ รถสะอาด เจ้าของขับเอง วันละ1500 บาท
ไม่รวมน้ำมันและค่าทางด่วน แวะจอดได้ทุกที่ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ จิระเดช 096-8807278
#123 โดย: Jatup [IP: 223.24.135.xxx]
เมื่อ: 2018-05-12 04:36:36
ให้เช่า Susuk swif พร้อมคนขับ
วันละ1500ไม่รวมน้ำมันค่าทางด่วน
ติดต่อที่ไลล์ID jatupongja
#124 โดย: ต้อม [IP: 27.55.117.xxx]
เมื่อ: 2018-05-16 21:19:10
ต้องการเช่าเหมารายวันแบบมีคนขับ เพื่อทำงานเทสสัญญาณโทรศัพท์ เส้นทางรังสิต-นคารนายก 1-2 วัน ขอคนขับเป็นผู้ชาย ไม่ใจร้อน ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็ดีครับ :) เพราะอาจจะต้องมีการกลับรถไปมา ใครสะดวกติดต่อ Line id : Tom_zaplk โทร 0882939653

หมายเหตุ:งานด่วนต้องการใช้รถ 17-18 พค 2018 นี้ครับ
#125 โดย: Sittichai Naewt [IP: 49.229.155.xxx]
เมื่อ: 2018-05-19 17:37:02
สวัสดีครับมีรถให้เช่าพร้อมคนขับจะรายวันหรือรายเดือนทักมาคุยได้ครับ กระบะ 4 ประตู Hi Lander All New D Max วันละ 1700 บาท เช่านาน ไม่นาน ทักมาคุยกันก่อนได้ครับ โทร 093 114 5126
#126 โดย: Siamthaicarrent [IP: 182.232.205.xxx]
เมื่อ: 2018-05-26 16:34:55
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ
หจก สยามไทยคาร์เร้นท์
WWW.SIAMTHAICARRENT.COM
mail. Siamthaicarrent@gmail.com
0614538777
#127 โดย: ตุ๊กตา [IP: 184.22.123.xxx]
เมื่อ: 2018-06-01 22:03:50
หารายได้เสริมค่ะ บริการรถพร้อมคนขับ กรุงเทพ-ปริมณฑล-ตจว.ค่ะ รถฮอนด้าซิตี้ปี2012
วันละ1,200ค่ะ ราคาคุยกันได้ค่ะ ถ้าไม่นานมากก้รับนะคะ เป็นรถของตัวเอง-ขับเองค่ะ

ไลน์:kunphooyingtookta
โทร:089-2686688 ตุ๊กตา
#128 โดย: nook [IP: 223.24.180.xxx]
เมื่อ: 2018-06-03 08:33:33
ต้องการจองรถประมารต้นเดือนหน้าค่ะ
แฟนจะมาจากญี่ปุ่นต้องการไปเที่ยวพัทยา3คนติดต่อคุยลายละเอียดได้ที่ไลน์nookki009
#129 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 182.232.112.xxx]
เมื่อ: 2018-06-13 16:39:23
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 063-963-7670 082-202-8918 line. ID bar016
#130 โดย: ยุทธชัย [IP: 223.24.62.xxx]
เมื่อ: 2018-06-18 11:58:03
มีรถให้เช่าพร้อมคนขับ รถกระบะไทรทัน 4 ประตู รถปี 2017 เจ้าของขับเอง ไปได้ทั่วไทย รู้จักเส้นทางเปนอย่างดี ออกทริปยาวๆได้ 0944896981
#131 โดย: เกด [IP: 182.232.185.xxx]
เมื่อ: 2018-06-20 09:54:23
https://m.facebook.com/KRservice01/
Private Car Service
-Every where we can go
-Driver by lady or Gentleman can selected
- please Contact number
Tel. 081 3063498
Line id : ked_rin
#132 โดย: ผล [IP: 171.7.163.xxx]
เมื่อ: 2018-06-21 03:19:07
บริการให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ เจ้าของรถขับเองสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รถ mazda2 ปี 2017 วันละ 2,200 บาท(8 ชั่วโมง)ติดต่อ
โทรฯ 0616946685
ID line : tannatorn.nca
#133 โดย: อุดร ไร่พิมาย [IP: 122.155.46.xxx]
เมื่อ: 2018-06-24 22:59:41
รถเช่าพร้อมคนขับครับ ISUZU MU-X เครื่อง 3000 ซีซี ปี 2014 ประกันภัยชั้น 1 ใช้เชื้อเพลิงดีเซล คนขับอายุ 41 ชำนาญเส้นทาง กรุงเทพ นิคมต่างในกรุงเทพ ภาคตะวันอก อยุธยา โคราช สนามกอล์ฟ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
ภาษาอังกฤษ อ่านออก เขียน สนทนา ดี.

อุดร ไร่พิมาย (ดอน)
มือถือ 088 759 3788
ไอดีไลน์: dornjang

รับงานประจำได้ทุกที่
ถ้าเป็นจ๊อบ ขอเป็นชลบุรี ระยอง และกรุงเทพครับ ถ้าปราจีนบุรี ของาน 6 เดือนขึ้นไปครับ
#134 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.87.xxx]
เมื่อ: 2018-06-25 17:08:17
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 063 963 7670 082 202 8918 line. ID bar016 https://www.facebook.com/BarCarRentaL/
#135 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.84.xxx]
เมื่อ: 2018-06-28 22:54:45
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918 line. ID bar016
#136 โดย: เกด [IP: 182.232.36.xxx]
เมื่อ: 2018-07-19 10:45:19
http://www.kedkarintour.com/
สอบถามมาได้เลยค่ะ##โดยทีมงานมืออาชีพ##ใกล้-ไกลเราไปทุกที่ค่ะ

“ Welcome by professional team. “
#137 โดย: ake [IP: 171.7.65.xxx]
เมื่อ: 2018-07-23 14:20:45
เป็นช่างภาพครับ หารถพร้อมคนขับเพราะบางทีมีงานที่ ตจว ครับ
อาจออกช่วงเช้ามืด กลับบ่ายแก่ๆ หรือเที่ยงกลับกลางคืน
ท่านใดสนใจรับงานติดต่อ line : akeyukong
www.akizio.com
#138 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.90.xxx]
เมื่อ: 2018-07-26 12:12:17
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918 line. ID bar016
#139 โดย: เจสซี่ [IP: 202.183.152.xxx]
เมื่อ: 2018-08-08 11:28:02
Private Guide Driver who speaks English. We are available for Saturday and Sunday to Aranyaprathet (Sa-Kaeo Province), Ayudthaya, Pattaya, and anywhere else.

หางานเสริมค่ะ บริการนำเที่ยวเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ อรัญประเทศ (สระแก้ว), อยุธยา, พัทยา และที่ต่างๆในเขตปริมณฑล คนขับพูดภาษาอังกฤษคล่อง นำเที่ยวได้ หรือขับรับส่งภายในเขต กทม. และปริมณฑล ตามตกลง เริ่มที่ 1,200 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) ภายในกรุงเทพฯเริ่มที่ 300 บาท คนขับเป็นผู้ชาย อยู่สะพานใหม่ หรืออยากได้ผู้หญิงขับสามารถแจ้งได้ค่ะ เพราะคนขับผู้หญิงต้องหาคนมาดูแลลูก ตกลงราคาและเงื่อนไขก่อนรับงาน เชื่อใจได้ค่ะ สบายสบาย

ติดต่องาน

Pornchai : +66 (0) 85 205 5653
Jessy : +66 (0) 63 643 0363
e-mail: boranlady@gmail.com
#140 โดย: เจสซี่ [IP: 202.183.152.xxx]
เมื่อ: 2018-08-08 11:30:22
Private Guide Driver who speaks English. We are available for Saturday and Sunday to Aranyaprathet (Sa-Kaeo Province), Ayudthaya, Pattaya, and anywhere else.

หางานเสริมค่ะ บริการนำเที่ยว บริการขับรถรับ-ส่ง เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ อรัญประเทศ (สระแก้ว), อยุธยา, พัทยา และที่ต่างๆในเขตปริมณฑล คนขับพูดภาษาอังกฤษคล่อง นำเที่ยวได้ หรือขับรับส่งภายในเขต กทม. และปริมณฑล ตามตกลง เริ่มที่ 1,200 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) ภายในกรุงเทพฯเริ่มที่ 300 บาท คนขับเป็นผู้ชาย อยู่สะพานใหม่ หรืออยากได้ผู้หญิงขับสามารถแจ้งได้ค่ะ เพราะคนขับผู้หญิงต้องหาคนมาดูแลลูก ตกลงราคาและเงื่อนไขก่อนรับงาน เชื่อใจได้ค่ะ สบายสบาย

ติดต่องาน

Pornchai : +66 (0) 85 205 5653
Jessy : +66 (0) 63 643 0363
e-mail: boranlady@gmail.com
#141 โดย: เกด [IP: 49.229.135.xxx]
เมื่อ: 2018-08-13 10:12:37
http://www.kedkarintour.com/
สอบถามมาได้เลยค่ะ##โดยทีมงานมืออาชีพ##ใกล้-ไกลเราไปทุกที่ค่ะ

“ Welcome by professional team. “

Tel. 0813063498
Line id: ked_rin
#142 โดย: คุณป้อม [IP: 182.232.68.xxx]
เมื่อ: 2018-08-15 11:28:18
รถเช่าพร้อมคนขับไทรทัน4ประตูราคาเป็นกันเอง วันละ1500 ไม่รวมน้ำมันรายละเอียดโทรคุยได้ครับ0895903553 คุณป้อมครับ (รถใหม่ครับ)
#143 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.88.xxx]
เมื่อ: 2018-08-15 18:18:26
Car Rental with Driver 1350 baht per day ( 10 H.) (excluding Gas) call 0822028918 Free wifi line. ID bar016
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 0822028918 line. ID bar016
#144 โดย: ** [IP: 223.24.185.xxx]
เมื่อ: 2018-08-19 09:42:15
บริการเช่ารถ พร้อมคนขับ บริการ 24 ชม.ค่ะ กลางวันและกลางคืน บริการรับ-ส่งพร้อมนำเที่ยวแบบส่วนตัวกันเองค่ะ รถนิสสันอัลเมร่า เอี้ยง=เบอร์โทรและไอดีไลน์ 0842461647 ( ปลอดภัยไว้ใจได้ )

24-hour driver's service, day + night by Nissan Almera. safe and reliable call + id line = 0842461647
#145 โดย: gaiv [IP: 203.150.250.xxx]
เมื่อ: 2018-09-05 08:20:33
บริการรถเช่าพร้อมคนขับรถ แบบมืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง พร้อมการวางแผนล่วงหน้า ราคาคุยกันได้ รับงานต่างจังหวัด ไปกลับหรือค้างได้ (รับเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุด) รถใหม่ เจ้าของรถเอง
สถานที่รับลูกค้าเริ่มต้นจาก : บางกะปิ มีนบุรี รามอินทรา ร่มเกล้า ลาดกระบัง หนองจอก
Car : New vios 2018
ID Line : gaivsiri
Tel : 0850089340,0917731061
Email : gaiv2009@hotmail.com
#146 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.87.xxx]
เมื่อ: 2018-09-05 22:52:11
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 2028918 line. ID bar016
#147 โดย: Outen123กัวซา [IP: 182.232.172.xxx]
เมื่อ: 2018-10-23 09:07:28
ดีคับ
ตอนการเช่ารถพร้อมคนขับ
ในสุราษฎร์.ไปต่างจังหวัด ติดต่อเบอนี้คับ
098-0857568.กัวซา
รถฟอจูนเนอร์ สีดำคับ.เจ้าของขับเอง
วันละ 1800ไม่ร่วมน้ำมัน
ไอดีลาย 098-0857568..คับ
#148 โดย: โจ้ [IP: 182.232.230.xxx]
เมื่อ: 2018-10-24 00:36:32
บริการรถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับเจ้าของขับเอง หารายได้เสริม เสาร์-อาทิตย์ เป็นรถvip 10ที่นั่ง แอร์ไมโครบัส ดูหนัง ฟังเพลง ร้องเพลง ระบบคา ไวไฟสเตอร์รีโอ จอ24นิ้ว พร้อมบริการท่องเที่ยวและรับส่งสนามบิน สนใจติดต่อ098-585-8344 โจ้ครับ ไอดีลาย 098-585-8344ครับ และรับเหมาท่องเที่ยวแบบหลายวันอาทิเช่น กรุงเทพ-เชียงใหม่ 4วัน3คืนราคา13000 ไม่มีบวกราคาขี้นดอย ไม่บวกค่าเกินเวลานะครับ กรุงเทพ-ภูทับเบิก 2วัน1คืนราคา7000เป็นต้น
#149 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.86.xxx]
เมื่อ: 2018-11-10 20:54:16
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016 Facebook. https://www.facebook.com/BarCarRentaL/
#150 โดย: Jirayuss [IP: 58.136.79.xxx]
เมื่อ: 2018-11-14 08:42:00
พอดีอยากจะไปงานแต่งงานเพื่อนที่บางแสน เลยอยากใช้บริการรถยนต์พร้อมคนขับครับ (กทม-บางแสน ) วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 61 เวลา 06.00 - 12.00 ครับ
ติดต่อที่ไลน์นี้นะครับ jirayuss
#151 โดย: Jirayuss [IP: 58.136.79.xxx]
เมื่อ: 2018-11-14 09:01:36
ได้รถแล้วคับ...ขอบคุณครับ
#152 โดย: wannisa [IP: 202.28.214.xxx]
เมื่อ: 2018-12-01 07:21:38
พอดีต้องการรับที่นั่งได้ 6 คน พร้อมคนขับ เดินทางไปเขาใหญ่ไปคอนเสริต ใช้รถวันที่ 8-10 จากกทม ไปนครราชสีมา อยากได้ราคาน่ารักๆ พร้อมรู้เส้นทาง ขับรถปลอดภัย
#153 โดย: กฤษกร กัณหทัต [IP: 183.88.77.xxx]
เมื่อ: 2018-12-16 06:00:27
ให้เช่ารถพร้อมคนขับ เจ้าของรถขับเอง รถ honda civic ปี 2014 กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ราคาคุยกัน ได้ เบอร์โทร 0879910880 ID line big197126 ติดต่อได้ตลอดเวลาครับ คนขับขับรถไว้ใจได้
#154 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.83.xxx]
เมื่อ: 2018-12-17 00:57:26
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016
#155 โดย: ICE [IP: 223.206.251.xxx]
เมื่อ: 2019-01-10 14:22:29
ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ Mazda2 2019 ป้ายแดง
ขอนแก่น - ต่างจังหวัด วันละ1250 (ไม่รวมน้ำมัน)
สนใจติดต่อ 0874465525
Line: thiradonbeny
#156 โดย: Katai [IP: 124.122.92.xxx]
เมื่อ: 2019-01-15 15:26:10
เช่ารถพร้อมคนขับ
บริการพาเที่ยว
one day trip
กรุงเทพ-ต่างจังหวัด
MG3 ปี 2017
วันละ 1,200 ไม่รวมน้ำมันและทางด่วน
โทร/line 088-498-9958
#157 โดย: Snu [IP: 182.232.140.xxx]
เมื่อ: 2019-01-17 14:36:47
บริการให้เช่ารถพร้อมคนขับ กทม-พัทยา-บางแสน-หัวหิน-อยุธยา หรือต่างจังหวัดไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปได้หมดครับ รถเป็นมาสด้า 2 ปี 2018 ใหม่เอี่ยม หอมบริการดี คนขับสุภาพ รถสะอาด เป็นกันเอง รถสามารถรับได้สูงสุด 4 คนนะครับ สนใจติดต่อมาก่อนได้นะครับ เบอร์โทร 0656094735 หรือID Nu265066
ราคาถูกที่สุด รถพร้อม คนพร้อม แล้วคุณละพร้อมครับ
#158 โดย: tt [IP: 182.232.65.xxx]
เมื่อ: 2019-01-22 09:42:24
ผู้หญิงขับค่ะ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการคนขับเป็นผู้หญิง ประสบการขับรถมากกว่า10ปี...ฮอนด้าซิตี้ปี2012 10ชม. 1,200บาท ชม.ถัดไปชม.ละ150 บาท แบบราคาเหมารายวัน วันละ2,500 น้ำมันลูกค้าเติมเองค่ะ พิกัดรามคำแหง ถ้าไกลกว่านี้บวกเพิ่ม100บาท รับถึงที่ค่ะ
โทร. 089-2686688 ตุ๊กตาค่ะ
#159 โดย: Kigyzamax [IP: 126.35.162.xxx]
เมื่อ: 2019-01-22 12:28:57
หารถกระบะ4ประตู พร้อมคนขับ ยี่ห้อและรุ่นอะไรก็ได้ วันที่25มกราคม2562 เวลา7.00น. มารับผมที่บ้านแถวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ ไปรับของ(โต๊ะเครื่องแป้ง1ชุด)ที่ กองบิน4 ตำบลตาคลี พร้อมรับคน1คน แล้วพาผมมาส่งที่บ้านพระประแดง รายละเอียดของผมมีเท่านี้ ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อผมที่ ID Line:Kigyzamax ได้24ชม หรือ เบอร์0858284545(กิ๊ก)จะติดต่อผมได้หลังวันที่23มกราคมเวลา20.00น. เนื่องจากตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
#160 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.86.xxx]
เมื่อ: 2019-01-30 23:06:52
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016
#161 โดย: Tong [IP: 223.24.164.xxx]
เมื่อ: 2019-02-04 14:12:55
บริการให้เช่ารถพร้อมคนขับ รถฮอนด้า รุ่นhrv รับเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ ราคาตกลงกันได้ ไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน
ติดต่อ คุณโต้ง 0886196388
#162 โดย: warintra [IP: 182.232.128.xxx]
เมื่อ: 2019-02-14 14:05:29
รถพร้อมคนขับ ปาเจโร่ Camry Fortuner vios ราคากันเอง ไปได้ทุกที่ 0622291946(อุ้ย) บริการทุกวัน
#163 โดย: Siparichart [IP: 223.24.164.xxx]
เมื่อ: 2019-02-14 22:49:37
บริการรถพาเที่ยวพร้อมคนขับ รถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ สะอาด ปลอดภัย พาเที่ยวทั่วประเทศไทยติดต่อพูดคุยราคากันก่อนได้ครับ สนใจติดต่อที่เบอร์ 097-0281009 หรือ 096-4870956 facebook:Aekachat Sisondi
#164 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 184.22.80.xxx]
เมื่อ: 2019-02-23 23:00:49
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 082 202 8918
Line. ID bar016
#165 โดย: Snu [IP: 49.229.128.xxx]
เมื่อ: 2019-02-27 13:04:12
บริการให้เช่ารถพร้อมคนขับ รถรุ่Mazda 2 ปี 2018 บริการ กทม.-พัทยา-บางแสน-อยุธยา หรือจะหัวหินไปหมดครับ
ค่าบริการติดต่อมาสอบถามได้ครับ 0656094735 หรือDI Nu265066 รถพร้อมใหม่ สะอาด คนขับสุภาพ อย่าลืมติดต่อมานะครับ
#166 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 182.232.194.xxx]
เมื่อ: 2019-03-16 17:27:16
บริการ ให้เช่ารถยนต์(Toyota altis 1.6) พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 081 102 6516
Line. ID bar016

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่
Visitors: 1,117,647