รถเช่าพร้อมคนขับ  090-6384888

รถเช่าพร้อมคนขับ โดยบริษัทไทยเร้นท์อีโก้คาร์จำกัด

รถเช่าพร้อมคนขับ คือการให้บริการรถเช่า ที่พนักงานขับรถยนต์ คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเดินทาง ซึ่งได้มีการวางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า ทำให้การเดินทางไปถึงจุดหมายได้รวดเร็วขึ้น หรือการเช่ารถพร้อมคนขับสำหรับการทำธุระในเมืองในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ทำให้ลูกค้ามีเวลาวางแผนงานอย่างอื่น หรือสื่อสาร สั่งงานอื่นๆ ได้โดยสะดวกและปลอดภัย หรือการเช่ารถพร้อมคนขับสำหรับการท่องเที่ยว ในสถานที่ที่เราไม่ชำนาญทาง เป็นต้น

รถเช่าพร้อมคนขับ เช่ารถยนต์พร้อมคนขับ

บริการรถเช่าพร้อมคนขับของเรา

เรายินดีบริการรถเช่าพร้อมคนขับ โดยรถยนต์ของเราเป็นรถยนต์ใหม่ทุกคัน รวมทั้งรถยนต์ทุกคันได้ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าบริการรถเช่าพร้อมคนขับ ของเราทุกคันจะไม่เสียหรือขัดข้องในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งพนักงานที่ให้บริการเช่ารถขับเองของเราทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมการใช้งานรถยนต์และพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศทุกคน ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราจะเป็นบริการรถเช่าพร้อมคนขับที่ดีที่สุดและเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ

ราคารถเช่าพร้อมคนขับ

รุ่นรถยนต์    เช่า 1 วัน   เช่ารายเดือน
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Nissan Almera   Nissan Almera 1.2 CVT 2,782 51,360
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Toyota Vios  New Toyota Vios 1.5 AT 2,996 54,570
ราคารถเข่าพร้อมคนขับ Honda Civic Honda Civic 1.8 AT 3,210 65,270
รถเช่าพร้อมคนขับ Altis   New Toyota Altis 1.8 AT 3,317 70,620

            รถเช่าพร้อมคนขับ Fortuner Toyota Fortuner 2.5 V 2WD

4,494
81,320

                                  New Nissan Teana 2.0 XE                 4,494         81,320  

ขอบเขตการให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

1.ราคารถเช่าพร้อมคนขับ ที่แสดงด้านบนนี้ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วนและค่าจอดรถยนต์ ในระหว่างการให้บริการ
2.รถเช่าพร้อมคนขับ ให้บริการในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. หากต้องการใช้บริการเพิ่มนอกเวลาดังกล่าว คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 321 บาท
3.รถเช่าพร้อมคนขับ ไม่จำกัดระยะทาง สามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไทย

เงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการรถเช่าพร้อมคนขับ แบ่งเป็น 2 เงื่อนไข

1)การทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับในนามนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
-ชำระค่าเช่าภายใน 7 วัน หลังจากให้บริการเสร็จสิ้น
-ค่าน้ำมันและทางด่วน ทางบริษัท ECOCAR จะสำรองจ่ายให้ลูกค้าในวงเงิน  3,000 บาท เมื่อครบจำนวน จะขอนำใบเสร็จไปเบิกเงินสดที่บริษัทของลูกค้า

2)การทำสัญญาเช่ารถพร้อมคนขับในนามบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 10 ล้านบาท
-ชำระเงินค่าเช่าทั้งหมด ในวันแรกที่เริ่มให้บริการ
-ค่าน้ำมัน ทางด่วนและค่าที่จอดรถยนต์ ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายเองในระหว่างที่ให้บริการ

ทั้งนี้หากลูกค้า ยืนยันการเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ ขอให้จัดส่งเอกสารเหล่านี้มาให้ทางบริษัท ECOCAR ด้วย
1.เช่ารถพร้อมคนขับในนามบุคคล ใช้เอกสาร
-สำเนาบัตรประชาชน 
2.เช่ารถพร้อมคนขับในนามนิติบุคคล
-สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับ Update ไม่เกิน 3 เดือน
-สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
-สำเนาใบ ภ.พ. 20

ทำไมจึงต้องใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับกับเรา

1.รถเช่าพร้อมคนขับของเราเน้นการตรงต่อเวลา โดยเราจะเดินทางไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
2.รถเช่าพร้อมคนขับของเราเชี่ยวชาญด้านเส้นทาง โดยเราจะวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง เพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อให้ประหยัดเวลาและน้ำมัน
3.รถเช่าพร้อมคนขับของเรา พนักงานพูดภาษาอังกฤษ ได้ทุกคน
4.รถเช่าพร้อมคนขับของเรามีระบบติดตามรถยนต์ โดยมีหัวหน้างานคอยดูแล สั่งการคนขับรถ หากมีการออกนอกเส้นทางตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้การเดินทางใช้เวลาน้อยที่สุด
5.รถเช่าพร้อมคนขับของเราเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 1 ปี จึงนับว่าเราเป็นรถเช่าเกรด A ในด้านคุณภาพของรถยนต์
6.รถเช่าพร้อมคนขับของเราผ่านการตรวจสอบความพร้อมใช้งานก่อนให้บริการลูกค้า
4.รถเช่าพร้อมคนขับของเรา พนักงานทุกคนจะต้อนรับและบริการลูกค้าอย่างดี เราจดจำและเรียกชื่อคุณทุกครั้งที่มาเช่ารถยนต์กับเรา
7.รถเช่าพร้อมคนขับของเราทำประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการใช้บริการ จะมีประกันภัยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
8.รถเช่าพร้อมคนขับของเรา มีความน่าเชื่อถือและมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุด

รถเช่าพร้อมคนขับพูดภาษาอังกฤษได้

บริการหลังการขายสำหรับรถเช่าพร้อมคนขับของเรา

เรามีความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นรถเช่าที่คุณวางใจ ทีมผู้บริการได้ให้นโยบายที่สำคัญในการบริการหลังการขายสำหรับรถเช่าพร้อมคนขับดังนี้
1.มี Call center ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากคุณมีปัญหาในการใช้งานรถยนต์ หรือ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางด้วยรถเช่าพร้อมคนขับ สามารถโทรขอความช่วยเหลือกับทางบริษัทได้ตลอดเวลา
2.บริการรถเช่าขับเองทดแทน ในกรณีที่รถเช่าของเราไม่สามารถใช้งานได้ โดยเราจะนำรถยนต์ไปเปลี่ยนให้ทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด

 

Reference site ลูกค้าของเรา ที่เคยใช้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ

รถเช่าพร้อมคนขับ UACJ-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ NISSAN-ลูกค้า        รถเช่าพร้อมคนขับ HONDA-ลูกค้า     

 

รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัทสยามเคมีคัล โลจิสติกส์ จำกัด-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ caroline-ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ caroline-ลูกค้า      รถเช่าพร้อมคนขับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด-ลูกค้า

kourakuen-thailand ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ    รถเช่าพร้อมคนขับ NAGASE-ลูกค้า       รถเช่าพร้อมคนขับ hanwa-ลูกค้า

 

รถเช่าพร้อมคนขับ thai torica-ลูกค้า   บริการรถเช่าพร้อมคนขับ-บริษัท ปริ้นไดมอนด์ จำกัด     ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ-Thermax

ลูกค้ารถเช่าพร้อมคนขับ-NTT data     

อยากเช่ารถพร้อมคนขับ ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากลูกค้าต้องการรถเช่าราคาถูก พร้อมคนขับกับเราสามารถจองรถยนต์ผ่านเว็บไซด์ หรือโทรจองรถยนต์ ที่ Call center ของเรา โทร 02-002-4606  เปิดจองรถยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง

 

#83 โดย: เอ็ม [IP: 49.230.184.xxx]
เมื่อ: 2017-08-21 10:44:31
บริการให้เช่ารถพร้อมคนขับ
Toyota Alphard
วันละ2200บาท เจ้าขอรถขับเองสื่อสารภาษาอังกฤษได้
ชำนาญทางมีประสบการณ์18ปี
ใจเย็นไม่ดื่ม
tell. 0856005354
Line. driver.vip1
#84 โดย: เกด [IP: 49.229.69.xxx]
เมื่อ: 2017-08-31 17:23:40
https://m.facebook.com/KRservice01/
Private Car Service
-Every where we can go
-Driver by lady or Gentleman can selected
- please Contact number
Tel. 081 3063498
Line id : ked_rin
#85 โดย: Tik [IP: 58.10.93.xxx]
เมื่อ: 2017-09-23 15:48:18
ต้องการเช่ารถ พร้อมคนขับ กรุงเทพ ศรีนคริทร์ ไป หัวหิน วันที่ 2 ธค. 60 ไปส่งแล้วกลับ ไปรับ ที่หัวหิน มากรุงเทพวันที่ 4 ธ.ค. 60 นั่งไปแค่ 2 คน สนใจ ติดต่อมานะคะ

line. tikismyname
#86 โดย: ก้อย [IP: 184.22.88.xxx]
เมื่อ: 2017-09-26 10:03:54
มีรถให้เช่า พร้อมคนขับ รถ Covic FD 2011 รถสะอาด นั่งสบาย ไม่ติดแก๊ซ ยินดี บริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถ ขับเอง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สนใจโทร 0891542624
ID Line : cocoa1325
#87 โดย: ต้น [IP: 27.130.161.xxx]
เมื่อ: 2017-10-04 18:38:54
มีรถให้เช่าพร้อมคนขับ มีทั้งรถตู้ รถอีซูซุมิวเอ๊ก โตโยต้าอินโนว่า ตามความต้องการของท่าน เดินทางไปไหนไกล้ไกลไปทุกที่ วันละ1500 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ 0610730829 ต้น ID Line 0911012109 บริการดั่งญาติมิตร
#88 โดย: เดชา [IP: 1.46.139.xxx]
เมื่อ: 2017-10-05 23:24:45
ฟอร์จูนเนอร์ เจ้าของขับเองวันละ1,500ครับ
ไลด์ไอดี0823553353
#89 โดย: owlzlight [IP: 61.90.100.xxx]
เมื่อ: 2017-10-09 15:47:47
มีรถให้เช่าพร้อมคนขับ รถ Ford Ecosport 2014 รถสะอาด นั่งสบาย ไม่ติดแก๊ซ ยินดีบริการ เช่ารายวันพร้อมคนขับ เจ้าของรถขับเอง
ID Line : owlzlight
#90 โดย: สุรเกียรติ [IP: 180.183.113.xxx]
เมื่อ: 2017-10-11 11:20:14
บริการให้เช่ารถพร้อมคนขับ รถToyota Fortuner 2.4at2wd 2017 (ไม่ติดแก๊ส) มีประสบการณ์ขับรถให้นายญี่ปุ่น 11 ปี ชำนาญทาง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (รถใหม่ ป้ายแดง ตอนนี้ )

ค่าเช่ารถ ติดต่อได้ ผมสุรเกียรติ ป้องแก้ว

เบอร์ 087-8164409 ,094-1624245
Line : 0878164409
#91 โดย: เอส [IP: 182.232.172.xxx]
เมื่อ: 2017-10-12 11:04:21
คือผมกำลังหารถพร้อมคนขับเพื่อไปส่งตรงท่าเรือเพระยอง ไปส่งวันศุกร์ที่ 12/10/2570 และไปรับช่างบ่ายสองของ วันที่ 13/10/2560 ตรงจุดเดิม ใครรับงานเรท 3,000 ติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับ มาคุยรายละเอียดกันครับ Line : s-za-krub / Tel. 081-133-9564 ติดต่อเอส
#92 โดย: Pk [IP: 49.49.249.xxx]
เมื่อ: 2017-10-23 16:32:06
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เหมาวัน ไปได้หมด บริการเป็นกันเอง. ราคาต่อรองได้
Honda accord 2.4g รถใหม่เจ้าของขับเอง แล้วแต่ระยะทางไม่รวมน้ำมัน ต่างจังหวัดค้างคืนคุยได้

idline : tokfender09
tel : 086-0785725
#93 โดย: สุริยา [IP: 58.97.114.xxx]
เมื่อ: 2017-10-27 14:26:42
ให้เช่าเหมารถ กระบะ 4 ประตู ISUZU DMAX HILEMDER 2.5 4 DOOR 2013 พร้อมคนขับ ไปต่างจังหวัดได้ เช่ารายวัน วันละ 2000 บาท น้ำมันเติมเองไม่ได้บวกเพิ่ม รถประหยัดน้ำมันมาก สามารถติดต่อและพูดคุยกันได้ คนขับไม่เรื่องมาก อัธยาศัยดีครับ โทร 0994727359 ID suriya-worsor สุริยา
#94 โดย: PK [IP: 49.49.239.xxx]
เมื่อ: 2017-10-31 13:27:33
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ เหมาวัน ไปได้หมด บริการเป็นกันเอง. ราคาต่อรองได้
Honda accord 2.4g รถใหม่เจ้าของขับเอง แล้วแต่ระยะทางไม่รวมน้ำมัน ต่างจังหวัดค้างคืนคุยได้

idline : tokfender09
tel : 086-0785725
#95 โดย: ธนกฤต [IP: 49.230.178.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 17:01:14
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ nissan almera งานเหมางานจอง ตกลงราคาติดต่อโทร@id line 0852620117
#96 โดย: ไผ่ [IP: 184.22.240.xxx]
เมื่อ: 2017-11-13 22:10:24
มีคนขับที่เป็นผู้หญิงไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ
#97 โดย: Ja [IP: 119.76.34.xxx]
เมื่อ: 2017-12-21 22:58:07
บริการรถเช่าพร้อมคนขับครับ
รถtoyota vios ปี2014 สภาพใหม่สอาด
ให้บริการ กทม ปริมลฑล และ จังหวัดใกล้เคียง
นำเที่ยว/อื่นๆ
ติดต่อ 091-7166577
Line: ja_8653347
#98 โดย: บีบี [IP: 124.120.200.xxx]
เมื่อ: 2017-12-22 13:11:09
มีรถ มาสด้า 3 พร้อม คนขับ บริการพานำเที่ยว หรือ ไปธุระต่างจังหวัด
อาทิ อรัญประเทศ หัวหิน พัทยา หรือ จะไปอยุธยาไปไหว้พระ เราก็มีบริการนะค่ะ
คนขับใจดี เป็นกันเอง สนใจติดต่อได้ตลอด ค่ะ คุณบี 061-7789675 นะค่ะ
#99 โดย: บีบี [IP: 119.76.5.xxx]
เมื่อ: 2017-12-23 14:18:28
มีค่ะ คุณไผ่
ติดต่อมาค่ะ 061-7789675
#100 โดย: หน่อย [IP: 113.53.148.xxx]
เมื่อ: 2017-12-26 13:17:10
ตอนนี้บริษัทกำลังต้องการหารถเช่าพร้อมคนขับ สำหรับเส้นทางจาก สวทช อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี ไป อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา หรือปลายจังหวัดในเขตปริมณฑล ช่วงเวลาเดินทางขาไปประมาณ 8.00-9.00 ขากลับ 17.00-18.00 สัปดาห์ละ 2-3 วัน เดือนละ 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำค่ะ สนใจติดต่อ คุณหน่อย 0615374034
#101 โดย: คุณ บอล [IP: 1.47.47.xxx]
เมื่อ: 2017-12-27 11:24:34
บริการรถเช่า 4 ที่นั้ง พร้อมคนขับ กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ราคาเหมารายวัน 2000 บาท ไม่รวมค่าน้ำมัน ติดต่อสอบถาม 0631547115
#102 โดย: อร [IP: 223.24.183.xxx]
เมื่อ: 2018-01-03 15:20:40
รถเช่าพร้อมคนขับ บริการรถรับ-ส่งนักเรียน หรือเช่ารายวัน รถ Civic Hrv Jazz กว้าง สะอาด สบาย ค่ะ
0641192953
#103 โดย: เกด [IP: 182.232.167.xxx]
เมื่อ: 2018-01-18 10:11:35
https://m.facebook.com/KRservice01/
บริการรถเช่า-พร้อมคนขับ 24 ชม.
ใกล้-ไกล เราไปทุกที่
ทีมงานมืออาชีพ ชำนาญเส้นทาง ใจดี สุภาพ ทุกคน
สนใจสอบถามมาที่
#104 โดย: แมน [IP: 113.53.88.xxx]
เมื่อ: 2018-01-21 11:13:34
ต้องกันรถเช่าพร้อมคนขับ ประเภทรถรถ Alphard หรือ Vellfire ระยะ 3 - 4 วัน ครับ จะใช้วันที่ 25 ม.ค. 61 นี้ ติดต่อกลับ 081-8982594ครับ
#105 โดย: เอก [IP: 110.164.161.xxx]
เมื่อ: 2018-01-29 13:11:59
บริการรถเช่า พร้อมคนขันรถ ราคาเหมาจ่าย รถสะอาด กว้างขวาง รถ Toyota wish บริการ รับ-ส่ง กทม - สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ , กทม. - พัทยา ศรีราชา นิคมอมตะ และบริการ รับส่ง นักท่องเที่ยชาวต่างชาติ ราคาคุยกันได้ เจ้าของรถขับรถ 097 181 6502 ครับ
#106 โดย: โบว์ [IP: 223.24.156.xxx]
เมื่อ: 2018-01-31 11:53:50
ต้องการรถพร้อมคนขับ จ.ลพบุรี มีมั๊ยค่ะ
ต้นทางบิ๊กซีลพบุรี ไปบ้านหมี่ลพบุรี ไป-กลับค่ะ
0951679252
#107 โดย: sutus0329019@gmail.com [IP: 49.230.50.xxx]
เมื่อ: 2018-02-03 13:51:11
มีรถพร้อมคนขับ เป็นรถ eco car วิ่งไปไกล้ไกลทั่วประเทศ รถใหม่ กลิ่นใหม่ เสาร์-อาทิตย์ จองล่วงหน้า 24 ชม. หรือถ้าด่วนโทร 0861011862 หรือ ไอดีไลน์ sutus9019 ถึงจุดนัดหมายก่อนเวลา 15 นาทีทุกครั้ง
#108 โดย: วิโรจน์ [IP: 134.196.45.xxx]
เมื่อ: 2018-02-18 06:40:58
บริการ ให้เช่ารถยนต์ toyota altis 1.6 เบนซิน พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 063 963 7670 line. ID bar016
#109 โดย: ช้าง [IP: 125.26.77.xxx]
เมื่อ: 2018-02-18 20:57:09
ให้เช่าเหมารถ กระบะ 4 ประตู รุ่น FORD RANGER 2.2 FX4 2017 พร้อมคนขับที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เช่ารายวัน วันละ 2,500 บาท กทม., ปริมณฑล ผู้เช่าเติมน้ำมันเอง ถ้าต้องการเช่ารับส่ง ชาวต่างชาติ เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน คุยรายละเอียดกันได้ โทร 080 565 0793
#110 โดย: Ping [IP: 223.24.11.xxx]
เมื่อ: 2018-02-19 15:37:58
สวัสดีคับ
#111 โดย: Arthit.t [IP: 101.109.170.xxx]
เมื่อ: 2018-03-02 16:30:04
Hello..
#112 โดย: คณาธิป [IP: 182.232.114.xxx]
เมื่อ: 2018-03-05 21:08:55
มีรถบ้านให้เช่าพร้อมคนขับคับ (เจ้าของขับเอง)ต้องการหารายได้เสริมจากวันหยุดคับ เป็นรถฮอนด้าซิตี้ ปีจดทะเบียน2014 คิดราคาแบบมิตรภาพคับ วันละ 1000 บ./วัน ไม่รวมน้ำมันและค่าทางด่วนผู้เช้าต้องเปนผู้จ่ายเองคับ (วันละ 10 ชม.เกินจากนั้นคิดชม.ละ100บ.หรือตามตกลงคับ)ไปได้ทุกที่ทั่วไทยคับ ผมสะดวกวันเสา-อาทิตไปได้ตลอดคับ วันธรรมดาต้องจองล่วงหน้าก่อนคับ เพราะมีงานประจำทำอยู่แต่ไปได้ครับ ถ้าจองล่วงหน้าไว้ ผมอยู่อยุธยาคับแต่ในกทม.ปริมนฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงติดต่อว่าจ้างได้คับ สนใจโทร 0925208884
หรือไลน์ 5208884
#113 โดย: Mochi [IP: 58.8.154.xxx]
เมื่อ: 2018-03-21 23:07:36
*** บริการรถเช่า พร้อมคนขับ รถ Ford Everest 7 ที่นั่ง ปี 2017 ***

ราคาคุยได้ ใกล้ไกลไปหมด บริการดีไม่ใจร้อน

<<< สนใจติดต่อ คุณโมจิ 095 0505 398 >>>
#114 โดย: ปอ [IP: 183.88.68.xxx]
เมื่อ: 2018-03-26 16:33:37
โปรดเสนอราคา เช่าใช้รถยนต์ ทำงาน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และบริเวณรอบๆ

ขนาดประเภทรถ ราคาเช่ารายเดือนไม่มีคนขับ เช่ารถรายเดือนมีคนขับ ช่วงเวลาทำงาน โอที/ชม. หมายเหตุ
รถเก๋งขนาดเล็ก
Vios,City,ฯลฯ
รถเก๋งขนาดกลาง
Altis,Civic,ฯลฯ

เสนอราคา มาที่ natima@todsapat.co.th
021389123
#115 โดย: เก้า คณาธิป [IP: 182.232.109.xxx]
เมื่อ: 2018-03-28 10:58:40
มีรถบ้านให้เช่าพร้อมคนขับคับ (เจ้าของขับเอง)ต้องการหารายได้เสริมจากวันหยุดคับ จะไหว้พระ9วัดอยุธยาก้อได้คับ หรือนำเที่ยวนำส่งพัทยาก้อไม่มีปัญหา เป็นรถฮอนด้าซิตี้ ปีจดทะเบียน2014 ทำประกันชั้น1คิดราคาแบบมิตรภาพคับ วันละ 1500 บ./วัน ไม่รวมน้ำมันและค่าทางด่วนผู้เช้าต้องเปนผู้จ่ายเองคับ (วันละ 10 ชม.เกินจากนั้นคิดชม.ละ100บ.หรือตามตกลงคับ)ไปได้ทุกที่ทั่วไทยคับ ผมสะดวกวันเสา-อาทิตไปได้ตลอดคับ วันธรรมดาต้องจองล่วงหน้าก่อนคับ เพราะมีงานประจำทำอยู่แต่ไปได้ครับ ถ้าจองล่วงหน้าไว้ ผมอยู่อยุธยาคับแต่ในกทม.ปริมนฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงติดต่อว่าจ้างได้คับ สนใจโทร 0925208884 ไลน์5208884
#116 โดย: คนิตา [IP: 183.89.146.xxx]
เมื่อ: 2018-04-23 14:22:11
บริการรถเช่ารายเดือน พร้อมคนขับ ประสบการณ์ขับรถ 20 ปี คนขับอายุ 39 ปี
ขับรถให้ ผู้บริหารญี่ปุ่น 11 ปี รถที่ให้บริการ โตโยต้า เฟอร์จูนเนอร์ ปี 2017 สีดำ รถเพิ่งออกเดือน ตุลาคม 2017
ประกันชั้น 1 สามารถติดต่อพูดคุย ก่อนได้คับ

เบอร์ติดต่อ 087-8164409,094-162-4245
#117 โดย: Ood [IP: 124.120.178.xxx]
เมื่อ: 2018-04-24 22:44:56
มีรถบ้านให้เช่าเหมาพร้อมคนขับรับทั้งคนไทยและต่างชาติ คบขับเป็นเจ้าของรถเอง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ กับภาษาญี่ปุ่นได้ปัจจุบันอายุ 55 ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ขับรถช้า ไม่รีบร้อน ขับรถมา 30 ปีไม่เคยมีคดีความ ที่บ้านมีรถสองคัน เป็น Toyota fortunes ออกปี 2011 และ Toyota Altis 1•8 ออกปี2018 ค่าเช่า ราคาตามปกติ ไปได้หมด บอกทางก็จะดี สถานที่เที่ยวรู้เยาะ เพราะชอบเที่ยว สนใจติดต่อได้ ครับ
Can communicate with English language and 日本 話
From ood or オツド 0812578797
#118 โดย: วิโรจน์ [IP: 134.196.45.xxx]
เมื่อ: 2018-05-01 17:50:21
บริการ ให้เช่ารถยนต์ toyota altis 1.6 เบนซิน พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 063 963 7670 line. ID bar016
#119 โดย: เก่ง [IP: 182.232.199.xxx]
เมื่อ: 2018-05-07 12:58:34
บริการ เช่ารถพร้อมคนขับ รถกระบะโตโยต้า 4ประตู ข้างหลังมีหลังคาแคร์รีบอย ให้บริการใน กทม.และ ต่างจังหวัด ติดต่อได้ทุกวัน
0800824479 (คุณเก่ง)
#120 โดย: จิระพงษ์ [IP: 27.55.86.xxx]
เมื่อ: 2018-05-09 23:17:23
มีรถเช่าพร้อมคนขับรถเก๋ง Honda civil โทร 0638534049 บริการทุกวันคับสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
#121 โดย: เกด [IP: 49.229.144.xxx]
เมื่อ: 2018-05-10 10:42:37
https://m.facebook.com/KRservice01/
Private Car Service
-Every where we can go
-Driver by lady or Gentleman can selected
- please Contact number
Tel. 081 3063498
Line id : ked_rin
#122 โดย: จิระเดช [IP: 124.121.234.xxx]
เมื่อ: 2018-05-11 20:27:17
มีรถแคปติวา ให้เช่าพร้อมคนขับ รถสะอาด เจ้าของขับเอง วันละ1500 บาท
ไม่รวมน้ำมันและค่าทางด่วน แวะจอดได้ทุกที่ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ จิระเดช 096-8807278
#123 โดย: Jatup [IP: 223.24.135.xxx]
เมื่อ: 2018-05-12 04:36:36
ให้เช่า Susuk swif พร้อมคนขับ
วันละ1500ไม่รวมน้ำมันค่าทางด่วน
ติดต่อที่ไลล์ID jatupongja
#124 โดย: ต้อม [IP: 27.55.117.xxx]
เมื่อ: 2018-05-16 21:19:10
ต้องการเช่าเหมารายวันแบบมีคนขับ เพื่อทำงานเทสสัญญาณโทรศัพท์ เส้นทางรังสิต-นคารนายก 1-2 วัน ขอคนขับเป็นผู้ชาย ไม่ใจร้อน ถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็ดีครับ :) เพราะอาจจะต้องมีการกลับรถไปมา ใครสะดวกติดต่อ Line id : Tom_zaplk โทร 0882939653

หมายเหตุ:งานด่วนต้องการใช้รถ 17-18 พค 2018 นี้ครับ
#125 โดย: Sittichai Naewt [IP: 49.229.155.xxx]
เมื่อ: 2018-05-19 17:37:02
สวัสดีครับมีรถให้เช่าพร้อมคนขับจะรายวันหรือรายเดือนทักมาคุยได้ครับ กระบะ 4 ประตู Hi Lander All New D Max วันละ 1700 บาท เช่านาน ไม่นาน ทักมาคุยกันก่อนได้ครับ โทร 093 114 5126
#126 โดย: Siamthaicarrent [IP: 182.232.205.xxx]
เมื่อ: 2018-05-26 16:34:55
บริการรถเช่าพร้อมคนขับ
หจก สยามไทยคาร์เร้นท์
WWW.SIAMTHAICARRENT.COM
mail. Siamthaicarrent@gmail.com
0614538777
#127 โดย: ตุ๊กตา [IP: 184.22.123.xxx]
เมื่อ: 2018-06-01 22:03:50
หารายได้เสริมค่ะ บริการรถพร้อมคนขับ กรุงเทพ-ปริมณฑล-ตจว.ค่ะ รถฮอนด้าซิตี้ปี2012
วันละ1,200ค่ะ ราคาคุยกันได้ค่ะ ถ้าไม่นานมากก้รับนะคะ เป็นรถของตัวเอง-ขับเองค่ะ

ไลน์:kunphooyingtookta
โทร:089-2686688 ตุ๊กตา
#128 โดย: nook [IP: 223.24.180.xxx]
เมื่อ: 2018-06-03 08:33:33
ต้องการจองรถประมารต้นเดือนหน้าค่ะ
แฟนจะมาจากญี่ปุ่นต้องการไปเที่ยวพัทยา3คนติดต่อคุยลายละเอียดได้ที่ไลน์nookki009
#129 โดย: hwir16@gmail.com [IP: 182.232.112.xxx]
เมื่อ: 2018-06-13 16:39:23
บริการ ให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ กทม-ต่างจังหวัด วันละ 1350 บาท (ไม่รวมน้ำมัน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 063-963-7670 082-202-8918 line. ID bar016
#130 โดย: ยุทธชัย [IP: 223.24.62.xxx]
เมื่อ: 2018-06-18 11:58:03
มีรถให้เช่าพร้อมคนขับ รถกระบะไทรทัน 4 ประตู รถปี 2017 เจ้าของขับเอง ไปได้ทั่วไทย รู้จักเส้นทางเปนอย่างดี ออกทริปยาวๆได้ 0944896981
#131 โดย: เกด [IP: 182.232.185.xxx]
เมื่อ: 2018-06-20 09:54:23
https://m.facebook.com/KRservice01/
Private Car Service
-Every where we can go
-Driver by lady or Gentleman can selected
- please Contact number
Tel. 081 3063498
Line id : ked_rin
#132 โดย: ผล [IP: 171.7.163.xxx]
เมื่อ: 2018-06-21 03:19:07
บริการให้เช่ารถยนต์ พร้อมคนขับ เจ้าของรถขับเองสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รถ mazda2 ปี 2017 วันละ 2,200 บาท(8 ชั่วโมง)ติดต่อ
โทรฯ 0616946685
ID line : tannatorn.nca

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่
Visitors: 906,625