เช่ารถสมุทรปราการ call 02-002-4606 , 098-828-9808 , 092-284-8660

สำนักงานให้เช่ารถสมุทรปราการ ราคาถูก รถเช่าดีๆ ในเขตปากน้ำ

ที่อยู่ เลขที่ 1199 ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 (ติดกับปั๊มน้ำมัน ESSO)

เช่ารถสมุทรปราการ รายวัน รายเดือน ราคาเท่าไหร่ 

 • เช่ารถ Nissan Almera ราคา 1,498 บาทต่อวัน / 18,190 บาทต่อเดือน
 • เช่ารถ Toyota New Yaris ราคา 1,498 บาทต่อวัน / 18,190 บาทต่อเดือน
 • เช่ารถ Toyota Vios ราคา 1,712 บาทต่อวัน / 18,190 บาทต่อเดือน
 • เช่ารถ ISUZU MU-X ราคา 2,996 บาทต่อวัน / 37,450 บาทต่อเดือน
 • พร้อมบริการจัดส่งฟรีในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
 • สำหรับการ เช่ารถสมุทรปราการ รายวัน ค่าจัดส่งที่บ้านเริ่มต้นที่ 535 บาทต่อเที่ยว

 

จองรถเช่าสมุทรปราการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ LINE@: @ecocar ที่จะได้ทราบถึงราคาเช่ารถสุมทรปราการ ราคาถูกก่อนใคร หากไม่สะดวกก็ให้ติดต่อได้ที่ 02-0024606 ได้เลย 

*** เงินมัดจำ สำหรับการเช่ารถยนต์ 5,000-10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง *** 
การชำระเงิน ค่าเช่าสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ การโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท

ติดต่อขอเช่ารถสมุทรปราการ กับ ECOCAR rent-a-car 

 • Call Center 098-828-9808
 • Office 02-0024606
 • Line ID : @ecocar หรือ สแกน QR CODE ด้านล่างนี้ 
 • E-mail : info@thairentecocar.com
 • เวลาทำการ เปิดทุกวัน 08.00-20.00 น.

qr code line @ecocar เพื่อเช่ารถยนต์สมุทรปราการ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอใช้บริการเช่ารถสมุทรปราการ ECOCAR rent-a-car 


For English version, Click Here !! 


เอกสารเช่ารถสมุทรปราการ สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้(กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
7. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

สำหรับที่ต้องการเช่ารถสมุทรปราการ ไม่ใช้บัตรเครดิต ควรมีเอกสารดังต่อไปนีั 

1.  รถเช่าสำหรับนักศึกษา 

นักศึกษาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีบัตรเครดิต เพราะยังไม่ได้ทำงาน  แต่อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ เช่น ไปเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ หรือการวิจัยต่างๆ หรือเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆ ก็สามารถเช่ารถสมุทรปราการ ราคาถูก สำหรับนักศึกษาได้ โดยให้จัดเตรียมเอกสารเหล่านี้

                1) บัตรประจำตัวประชาชน
                2) ใบขับขี่รถยนต์
                3) บัตรนักศึกษา
                4) ชื่อและเบอร์โทรของอาจารย์ที่ปรึกษา
                5) ชื่อและเบอร์โทรของผู้ปกครอง

2. รถเช่าสำหรับพนักงาน 

กลุ่มพนักงานลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิต หากมีความจำเป็นต้องเช่ารถ สามารถเช่ารถยนต์กับเราได้ ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว เพราะมีงานทำและมีรายได้ประจำ หากต้องการเช่ารถสมุทรปราการ ราคาถูก ไม่ใช้บัตรเครดิต สำหรับพนักงาน ขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

                1) บัตรประจำตัวประชาชน
                2) ใบขับขี่รถยนต์
                3) สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองการทำงาน จากองค์กรที่ทำงาน
                4) ที่อยู่และเบอร์โทรขององค์กรที่ทำงาน
                5) ชื่อและเบอร์โทรของบุคคลอ้างอิง (ควรเป็นบุคคลที่ติดต่อกับผู้เช่าเป็นประจำ เช่น บิดา มารดา)

3. รถเช่าสำหรับผู้ประกอบการ  

กลุ่มผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มนี้จะตรวจสอบค่อนข้างยาก ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์ หรือ ไม่มีหน้าร้านที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องใช้เอกสาร ดังนี้

                1) บัตรประจำตัวประชาชน
                2) ใบขับขี่รถยนต์
                3) ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                4) ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ
                5) ชื่อและเบอร์โทรของบุคคลอ้างอิง (ควรเป็นบุคคลที่ติดต่อกับผู้เช่าเป็นประจำ เช่น บิดา มารดา)

ในกรณีที่ผู้ประกอบการที่ไม่มีใบจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องใช้คนค้ำประกัน ตามข้อ 2 ที่มีเอกสารครบถ้วน

8 เหตุผล ที่ควรเช่ารถสมุทรปราการ กับ ECOCAR rent-a-car

1. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 5 ปี จึงนับว่าเราเป็นรถเช่าเกรด A ในด้านคุณภาพของรถยนต์
2. ผ่านการตรวจสอบความพร้อมใช้งานให้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าเช่า
3. ไม่จำกัดระยะทางในการวิ่ง สามารถขับได้ทั่วไทย
4. พนักงานทุกคนจะต้อนรับและบริการลูกค้าอย่างดี เราจดจำและเรียกชื่อคุณทุกครั้งที่มาเช่ารถยนต์กับเรา
5. รถยนต์ของเราทำประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางจะมีประกันภัยคอยดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
6. รถเช่าสมุทรปราการ ของเรา มีความน่าเชื่อถือและมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุด
7. สามารถคืนรถต่างสาขาได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น ลาดพร้าว, ดอนเมือง, บางหว้า, นนทบุรี และ สนามบินสุวรรณภูมิ
8. เราเป็นบริษัทรถเช่าที่มีสาขามากที่สุดในกรุงเทพ 6 สาขา และต่างจังหวัด 4 สาขาเช่น เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่ และ พัทยา

 
เงื่อนไขสำคัญที่ควรรับทราบ 
 • เติมน้ำมันคืนให้เต็มถัง สำหรับ น้ำมัน ในการเช่ารถสมุทรปราการ ของ ECOCAR จะเติมให้เต็มถังในวันที่มารับรถ ซึ่งในขณะเดียวกันคุณต้องเติมน้ำมันให้เต็มถัง ตอนนำรถเช่าของเรามาคืน ทุกครั้ง 

 • คืนรถล่าช้า ถูกปรับนะ ในการเช่ารถของ ECOCAR เราจะนับวันและเวลาใช้งาน นับตั้งแต่คุณมารับ รถเช่าของเรา ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเช่าเพียง 1 วัน คุณได้นำรถออกไปในวันพุธ เวลา 15:00 น. ซึ่งจะต้องมาคืนในวันพฤหัสบดี ก่อนเวลา 15:00 น. หากมาคืนเกิน 4 ชั่วโมง จะปรับเป็น 1 วัน โดยทันที

 • เช่ารถเพิ่ม ให้โอนเงินเพิ่ม หากต้องเช่าเพิ่มจากเดิมที่ลงนามในสัญญาเช่า ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันครบสัญญาเช่ารถ ทุกครั้ง พร้อมโอนจ่ายค่าเช่าเพิ่มก่อนเวลา 17:00 น.

 • รถชน ถูกปรับ 5,000 บาท หากคุณนำรถเช่าไปชน มีรอยเพิ่ม จะถูกปรับจากเงินมัดจำ ขอให้ระมัดระวังในการขับรถยนต์ที่จังหวัดสมุทรปราการ 

เช่ารถสมุทรปราการ ราคาถูก ขับเอง

เช่ารถสมุทรปราการ  คือ การเช่ารถยนต์ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยส่วนมากลูกค้ามักจะเช่ารถยนต์รายวัน 2-3 วัน สำหรับการเดินทางท่องเที่ยว รองลงมาจะเป็นการเช่ารถรายเดือน เป็นการเช่ารถยนต์สำหรับคนที่นำรถยนต์เข้าซ่อม หรืออาจเดินทางมาจากต่างประเทศ แล้วอยู่นานเป็นเดือน แล้วค่อยกลับไปต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการเช่ารถกระบะที่สมุทรปราการ สำหรับการขนของ ย้ายบ้าน หรือขนส่งสินค้า ในพื้นที่สมุทรปราการของเรามีผู้ให้บริการเช่ารถยนต์หลายราย เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง การเลือกผู้ให้บริการก็มีความสำคัญ เราจะได้ไม่ต้องปวดหัว ในภายหลัง


#รถเช่า #เช่ารถสมุทรปราการ #ECOCAR rent-a-car

แบบฟอร์มการจองรถ

เมื่อท่านต้องการจองรถ กรุณากรอกรายระเอียดที่นี่
#1 โดย: Jaras [IP: 49.229.42.xxx]
เมื่อ: 2018-04-27 03:50:34
ขอรายละเอียดการจองรถด้วยครับ ต้องมีบัตรเครดิตมั่ย เงินมัดจำเท่าไรในการจองรถ
#2 โดย: ลูกตาล [IP: 223.24.174.xxx]
เมื่อ: 2018-07-02 20:09:17
ในกรณีไม่มีบัตรเครดิตสามารพใช้สลิปเงินเดือนได้ค้ะ รบกวนแอดไลน์@eco8 ทักน้องลูกตาลมานะคะ
#3 โดย: รัตนาภรณ์ [IP: 124.120.106.xxx]
เมื่อ: 2018-08-03 08:54:40
อยากให้มีรถหรูมากกว่านี้ แต่มีรถ Benz ก็ดีเลย กำลังอยากลอง เพราะเห็นคนนั่งในรูปแบบรถ Taxi สุดหรูมา
#4 โดย: นพรัตน์ [IP: 49.229.74.xxx]
เมื่อ: 2018-12-04 11:25:08
แล้วถ้าไม่มีใบขับขี่สามารถเช่ารถได้หรือเปล่าคะ
#5 โดย: peet [IP: 202.183.242.xxx]
เมื่อ: 2019-02-28 09:21:17
สนใจทำประกันรถเช่าราคาถูกๆติดต่อ บ.สินมั่นคง 084-6685377 พิษณุ พนักงานบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน)
#6 โดย: Watcharaporn [IP: 124.146.57.xxx]
เมื่อ: 2019-04-08 22:13:50
ในตารางคือต่อวัน รึรวมค่ะ อย่างจะเช่า5-6วันช่องแรกอ่ะค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,119,984