เช่ารถเชียงใหม่ ECOCAR rent-a-car

 

 

 

การเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก 

ที่ทำให้การแอ่วเหนือม่วนขนาด 

และแผนที่สำนักงานสาขาเชียงใหม่ 

เช่ารถเชียงใหม่ 2022

    - เช่ารถเชียงใหม่ติดต่อ โทร 098-828-9808 / 090-638-4888 เวลา 08.00-20.00 น. ทุกวัน
    - นอกเวลาทำการ ติดต่อได้ที่ Call center 02-002-4606 (สำนักงานใหญ่) ตลอด 24 ชั่วโมง
    - รับรถยนต์และคืนรถยนต์ เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวัน
    - Whats app : +66 92 284 8660 ecocar whatsapp

    - Facebook : เช่ารถ Eco car @thairentecocar  

     - สำนักงานรถเช่า ECOCAR เชียงใหม่ 

       88 บ้านธารทอง ซอย 10 (สังเกตุ NU SKIN เชียงใหม่ กับ ร้านปะยางรถยนต์ ป.เฮงสวัสดิ์) 

       ถนนเชียงใหม่-หางดง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 


เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก รายวัน รายเดือน ในส่วนของอัตราการให้บริการ

เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ไม่ใช้บัตรเครดิต เช่ารถเชียงใหม่ เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก รับรถที่สนามบินเชียงใหม่ ขับเอง เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต รายวัน รายเดือน ECOCAR rent-a-car-1

    ราคาเช่ารถเชียงใหม่รายวัน

 • เช่ารถยนต์เชียงใหม่
   รถยนต์   Nissan Almera  ราคา 1,498 บาท/วัน 
   รถยนต์    Toyota Vios     ราคา 1,712 บาท/วัน 
   รถยนต์   ISUZU MU-X     ราคา 2,996 บาท/วัน 

 • เช่ารถยนต์เชียงใหม่ ราคารายเดือน
  รถยนต์    Nissan Almera  ราคา  18,190  บาท/เดือน
  รถยนต์     Toyota Vios     ราคา  21,400  บาท/เดือน
  รถยนต์    ISUZU MU-X     ราคา  37,450  บาท/เดือน
 

    การชำระเงินในการเช่ารถเชียงใหม่

 • เงินมัดจำในการใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ เริ่มต้นที่ 5,000 บาท (ได้คืนหลังจากคืนรถยนต์ ภายใน 24 ชั่วโมง)
 • การชำระเงิน สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ การโอนเงิน (งดรับเงินสด)


  จุดรับรถเช่าเชียงใหม่ ทีจะได้รับบริการ กับ ECOCAR rent-a-car 

   สามารถมารับบริการเช่ารถเชียงใหม่ของเราได้ที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ขาเข้า ประตู 2 

   และจุดคืนรถเช่าของเรา ให้มาจอดที่อาคารผู้โดยสาร ขาออก ประตู 5 ส่วนหากจะรับที่อื่น 

   สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ของเราในการขอใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก 

   ซึ่ง มีราคาค่าส่งต่อเที่ยวเริ่มต้นที่ 856 บาท 

   เอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถต่างๆ ทั้งมีบัตรเครดิต และไม่ใช้บัตรเครดิต

 • เอกสารเช่ารถเชียงใหม่ สำหรับผู้มีบัตรเครดิต

  1.บัตรประชาชน

  2.ใบขับขี่
  3.บัตรเครดิต ใช้ในการรูดค่าเช่ารถยนต์

 • เอกสารเช่ารถ สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท
 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน
 4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้(กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
 7. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

      สำหรับที่ต้องการเช่ารถ ที่ไม่ใช้บัตรเครดิต ควรมีเอกสารดังต่อไปนีั 

 • รถเช่าสำหรับนักศึกษา 

     นักศึกษาเป็นกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีบัตรเครดิต เพราะยังไม่ได้ทำงาน แต่อาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ เช่น     ไปเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์ หรือการวิจัยต่างๆ หรือเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆก็สามารถ   เช่ารถยนต์สำหรับนักศึกษาได้ โดยให้จัดเตรียมเอกสารเหล่านี้

                1) บัตรประจำตัวประชาชน
                2) ใบขับขี่รถยนต์
                3) บัตรนักศึกษา
                4) ชื่อและเบอร์โทรของอาจารย์ที่ปรึกษา
                5) ชื่อและเบอร์โทรของผู้ปกครอง

 • รถเช่าสำหรับพนักงาน 

    กลุ่มพนักงานลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิต หากมีความจำเป็นต้องเช่ารถ สามารถเช่ารถยนต์ กับเราได้ ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว เพราะมีงานทำและมีรายได้ประจำ หากต้องการเช่ารถ สุวรรณภูมิ ไม่ใช้บัตรเครดิต สำหรับพนักงาน ขอให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

                1) บัตรประจำตัวประชาชน
                2) ใบขับขี่รถยนต์
                3) สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองการทำงาน จากองค์กรที่ทำงาน
                4) ที่อยู่และเบอร์โทรขององค์กรที่ทำงาน
                5) ชื่อและเบอร์โทรของบุคคลอ้างอิง (ควรเป็นบุคคลที่ติดต่อกับผู้เช่าเป็นประจำ เช่น บิดา มารดา)

 • รถเช่าสำหรับผู้ประกอบการ 

    กลุ่มผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มนี้จะตรวจสอบค่อนข้างยาก ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์ หรือ ไม่มีหน้าร้านที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องใช้เอกสาร ดังนี้

                1) บัตรประจำตัวประชาชน
                2) ใบขับขี่รถยนต์
                3) ใบจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
                4) ที่อยู่และเบอร์โทรของสถานประกอบการ
                5) ชื่อและเบอร์โทรของบุคคลอ้างอิง (ควรเป็นบุคคลที่ติดต่อกับผู้เช่าเป็นประจำ เช่น บิดา มารดา)

ในกรณีที่ผู้ประกอบการที่ไม่มีใบจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องใช้คนค้ำประกัน ตามข้อ 2 ที่มีเอกสารครบถ้วน


เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก รับรถที่สนามบินเชียงใหม่ ขับเอง เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต รายวัน รายเดือน ECOCAR rent-a-car-1

   7 เหตุผลที่คุณจะได้รับจาการใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ กับ ECOCAR rent-a-car

     1. เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เกิน 5 ปี จึงนับว่าเราเป็นรถเช่าเกรด A ในด้านคุณภาพของรถยนต์

     2. ผ่านการตรวจสอบความพร้อมใช้งานให้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าเช่ารถ เชียงใหม่

     3. ไม่จำกัดระยะทางในการวิ่ง สามารถขับได้ทั่วไทย

     4. พนักงานทุกคนจะต้อนรับและบริการลูกค้าอย่างดี เราจดจำและเรียกชื่อคุณทุกครั้งที่มาเช่ารถยนต์กับเรา

     5. รถยนต์ของเราทำประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางจะมีประกันภัยคอยดู

     แลค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถยนต์ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

     6. รถเช่าเชียงใหม่ของเรา มีความน่าเชื่อถือและมีลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุด

     7. เราเป็นบริษัทรถเช่าที่มีสาขามากที่สุดในกรุงเทพ 6 สาขา และต่างจังหวัด 4 สาขา           

        เช่น เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่ และ พัทยา


   เงื่อนไขการเช่ารถที่สำคัญในการใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่

  1. รถเช่าเชียงใหม่ของเรา จะเติมน้ำมันให้เต็มถังไว้แล้ว ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ 

      กับเราต้องเติมน้ำมันคืนให้เต็มถังเช่นเดียวกัน ในวันที่คืนรถยนต์

  2. การนับวันและเวลาในการใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ของเรา จะนับเป็น 24 ชั่วโมง หลังรับรถ ยกตัวอย่าง

      เช่น รับรถเช่าในวันจันทร์ 12.00 น. ก็ต้องมาคืนในวันอังคาร เวลาเดียวกัน 

  3. หากต้องการเช่ารถยนต์เพิ่มจากที่ตกลงไว้ในสัญญาเช่า ผู้เช่ารถจะต้องแจ้งบริษัทว่าต้องการเช่ารถเพิ่ม ล่วงหน้า 

      1 วัน พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท โดยทันที

  4. เวลาให้บริการ 08.00-20.00 น. ทุกวัน บริการรับ-ส่งรถยนต์ ฟรี ที่สนามบินเชียงใหม่

  5. กรณีต้องการให้ไปส่งมอบ-รับรถยนต์คืน นอกสถานที่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ 856 บาท

      ต่อเที่ยว

  6. เรามีประกันภัยรถยนต์ แบบพื้นฐานให้กับรถยนต์และผู้เช่าทุกคน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด 

      ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 3,210 บาท ถึง  5,350 บาท ขึ้นอยู่กับความเสียหาย

  7. ผู้เช่าสามารถซื้อประกันภัยแบบพิเศษ เพิ่มได้ ราคาเริ่มต้น 214 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ ซึ่งหาก

      ซื้อประกันภัยเพิ่ม กรณีมีอุบัติเหตุไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

  8. บริษัทจะโอนเงินคืนภายใน 24 ชั่วโมง ขอให้แจ้งเลขบัญชีกับเจ้าหน้าที่ตอนรับรถยนต์ ในส่วนของเงินมัดจำ

                    ลูกค้าที่มาใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ ไว้ท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่

เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ไม่ใช้บัตรเครดิต เช่ารถเชียงใหม่ เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก รับรถที่สนามบินเชียงใหม่ ขับเอง เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต รายวัน รายเดือน ECOCAR rent-a-car-1

เรามีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว ณ จ.เชียงใหม่ ที่เราไม่ไปนานถึง 5 ปีเต็มๆ และพ่อแม่เดินทางมาไหว้แก้บน ณ วัดพระธาตุดอยคำ ก็เลยถือโอกาสเช่ารถเช่าเชียงใหม่ Nissan Almera ไว้เดินทางในตัวเมืองและเดินทางไปที่อื่นๆ รอบๆ เชียงใหม่ ตลอดเวลา 3 วันที่เช่ารถ เต็มไปด้วยการเดินทางที่สะดวกโยธิน แม้ว่าจะมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ของตัวรถเช่า แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ 

เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ไม่ใช้บัตรเครดิต เช่ารถเชียงใหม่ เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก รับรถที่สนามบินเชียงใหม่ ขับเอง เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต รายวัน รายเดือน ECOCAR rent-a-car-1ECOCAR-TIGER-KINGDOM

หลังจากที่ครอบครัวได้เดินทางไปไหว้แก้บน ณ วัดพระธาตุดอยคำ เรียบร้อยแล้ว ก็ถือโอกาสท่องเที่ยวรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะ Tiger Kingdom Chiang Mai ที่มีเสือหลากหลายพันธ์ ผมถือโอกาสถ่ายรูปกับเจ้าสัตว์ป่าตัวนี้ บอกเลยว่า ตื่นเต้นมากๆ ในการที่พบกับเจ้าแมวตัวใหญ่ พวกนี้  


เช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก รับรถที่สนามบินเชียงใหม่ ขับเอง เช่ารถไม่ใช้บัตรเครดิต รายวัน รายเดือน รถเช่าเชียงใหม่-เช่ารถเชียงใหม่-ECOCAR-ถนนคนเดินวัวลาย

พอตอนเย็น ก็ได้เดินถนนคนเดิน ณ ถนนวัวลาย ที่มีทุกวันเสาร์ บอกเลยว่า คนอย่างเยอะนะ แม้ว่าจะมีภัยโรคระบาดอย่าง "COVID-19" แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวกันอย่างขวักไขว่ และได้เดินจนตลาดวาย เป็นอะไรที่วิเศษมากๆ ในการเดินทางมายัง จ.เชียงใหม่หนนี้

หากคุณกำลังวางแผนจะเช่ารถเชียงใหม่ ราคาถูก ไว้เที่ยวกับก๊วนเพื่อนให้สุดเหวี่ยง สนุกสไตล์อบอุ่นแบบครอบครัว หรือสวีทหวานกับคนรัก คุณก็สามารถเลือกเช่ารถเชียงใหม่ ที่มีหลากหลายขนาดราคาถูกราคาแพงและแบรนด์ให้คุณได้เลือกเช่าได้ตามความต้องการ กับ ECOCAR rent-a-car สาขาเชียงใหม่ รับรองว่า ม่วนแต๊ม่วนขนาดเน้อ !! 


 

#รถเช่าเชียงใหม่  #รถเช่า  #เช่ารถ #เช่ารถเชียงใหม่ #รถเช่าสนามบินเชียงใหม่

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

#1 โดย: วสันต์ [IP: 124.122.9.xxx]
เมื่อ: 2018-03-28 10:32:38
ดีเลย ลงมาจะได้หาเป็นที่แรกเลย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 2,124,898